draw.io Diagrams

draw.io Diagrams

Bạn đang đọc: draw.io Diagrams

Các chặt chẽ nhất Google Drive được tích hợp biểu đồ ứng dụng có sẵn.

Draw.io là hoàn toàn miễn phí biên tập sơ đồ trực tuyến được xây dựng xung quanh Google Drive (TM), cho phép bạn tạo ra các biểu đồ, UML, quan hệ thực thể, sơ đồ mạng, mockups và nhiều hơn nữa.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong Google Drive, vì vậy không có bổ sung của bên thứ ba để tin tưởng với dữ liệu của bạn.

draw.io có thể nhập khẩu từ .vsdx, Gliffy (TM) và Lucidchart (TM) tập tin.

Tìm hiểu thêm: Cách chặn tự động tải từ EagleGet

draw.io Diagrams

>>>>>Xem thêm: Cách Ngắt kết nối SkyDrive trong Windows 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *