Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word

Trong Word 2016 phương trình nhiều các ký tự có thể được đưa vào sử dụng một + tên của biểu tượng :

Bạn đang đọc: Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word

Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word alpha Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word kappa Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word varrho
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word beta Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word lambda Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word sigma
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word chi Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word mu Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word varsigma
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word delta Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word nu Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word tau
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word epsilon Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word o Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word upsilon
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word varepsilon Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word pi Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word omega
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word phi Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word varpi

Tìm hiểu thêm: SUPERAntiSpyware Professional 8.0.1026 – Tìm diệt mã độc trên hệ thống

Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word
xi
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word varphi Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word theta Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word psi
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word gamma Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word vartheta Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word zeta
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word eta Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word rho

Để chèn các ký tự trong phương trình toán học vốn là của bảng chữ cái Hy Lạp, chỉ cần nhập + Tên của biểu tượng bắt đầu.

Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Delta Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Phi Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Gamma
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Lambda Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Mu Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Pi
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Theta Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Sigma Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Upsilon
Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Omega Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word Hi Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word

>>>>>Xem thêm: Làm thế nào để Tách Nhạc nền từ một bài hát?

Psi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *