Nhanh chóng di chuyển trở lại vị trí con trỏ trước trong Word


Tìm hiểu thêm: Sao lưu dữ liệu trực tuyến bằng ứng dụng Carbonite

Nhanh chóng di chuyển trở lại vị trí con trỏ trước trong Word

>>>>>Xem thêm: Cách sử dụng tính năng gọi video nhóm miễn phí trên Skype

Bạn đang đọc: Nhanh chóng di chuyển trở lại vị trí con trỏ trước trong Word

Nhấn tổ hợp phím CTRL + ALT + Z hoặc Command Option + Z (trên Apple) để tự động quay trở lại nơi con trỏ chuột của bạn đã ở vị trí trước đó trong Word. Điều này là rất tốt cho những lần bạn di chuyển đến một trang khác, đoạn văn, hoặc từ dưới lên trên của một tài liệu và cần phải quay trở lại nơi mà bạn cần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *