Làm thế nào để xem một tài liệu Microsoft Word từ MS-DOS


Để xem tài liệu Microsoft Word (* .doc), bạn cần Microsoft Word, mà là một chương trình Microsoft Windows. Do đó, bạn không thể xem một tài liệu Microsoft Word trong MS-DOS.

Bạn đang đọc: Làm thế nào để xem một tài liệu Microsoft Word từ MS-DOS

Tuy nhiên bạn có thể bắt đầu các tài liệu Microsoft Word từ MS-DOS shell bằng cách gõ lệnh dưới đây.

start myfile.doc

Ở đây, myfile.doc là tên của các tài liệu Microsoft Word. Chạy lệnh này gây ra Microsoft Word để bắt đầu và myfile.doc ngay lập tức mở.

>>>>>Xem thêm: Làm thế nào khắc phục lỗi máy tính không khởi động?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *