Kích hoạt, vô hiệu hóa, xem, hoặc xóa cookie trong Google Chrome

Xem và xóa các tập tin cookie được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của bạn

 1. Mở Google Chrome .
 2. Nhấp vào

  Tìm hiểu thêm: Download bản Ghost Windows 7 x64 bit ổn định, không lỗi

  Kích hoạt, vô hiệu hóa, xem, hoặc xóa cookie trong Google Chrome

  >>>>>Xem thêm: 10 Phần mềm thiết kế 3D miễn phí tốt nhất

   thiết lập chrome biểu tượng ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt.
 3. Trong trình đơn thả xuống xuất hiện, chọn Settings .
 4. Ở dưới cùng của cửa sổ mới, nhấp vào Show advanced settings…
 5. Dưới sự Privacy section , nhấp vào nút Content settings .
 6. Trong Content settings cửa sổ theo Cookie , nhấp vào nút All cookies and site data… .
 7. Xóa cookie riêng lẻ hoặc nhấp vào nút Remove all các .
 8. Nhấn Done .

Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt cookies

 1. Mở Google Chrome .
 2. Nhấp vào

  Tìm hiểu thêm: Download bản Ghost Windows 7 x64 bit ổn định, không lỗi

  Kích hoạt, vô hiệu hóa, xem, hoặc xóa cookie trong Google Chrome

  >>>>>Xem thêm: 10 Phần mềm thiết kế 3D miễn phí tốt nhất

   thiết lập chrome biểu tượng ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt.
 3. Trong trình đơn thả xuống xuất hiện, chọn Settings .
 4. Ở dưới cùng của cửa sổ mới, nhấp vào Show advanced settings…
 5. Dưới sự Privacy section , nhấp vào nút Content settings .
 6. Trong Cài đặt nội dung cửa sổ dưới Cookies , chọn Allow local data to be set (recommended) để bật cookies hay Block sites from setting any data để vô hiệu hóa chúng.
 7. Nhấn Done .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *