Khôi phục tài khoản Instagram khi quên mật khẩu

Làm gì khi quên mật khẩu tài khoản Instagram ?

Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu thông qua địa chỉ email hoặc tài khoản Facebook. 


Khôi phục tk Instagram trên máy tính khi quên mật khẩu

Truy cập Instagram tại địa chỉ: https://www.instagram.com/ .

Để đặt lại mật khẩu, đầu tiên, nhấn vào Quên mật khẩu?

Để đặt lại thông qua địa chỉ email, nhấn vào Email, điện thoại hoặc tên người dùng, nhập tên người dùng của bạn hoặc địa chỉ email bạn đã sử dụng để tạo tài khoản và nhấn vào tìm kiếm.

Nhấn”Gửi liên kết đăng nhập” .

Instagram thông báo cho bạn và yêu cầu cầu bạn vào gmail để mở 1 liên kết xác minh và tạo mật khẩu mới

Email từ Instagram được gửi đến.

Mở Email từ Instagram nhấn và liên kết “Reset Password

Cửa sổ mới hiện ra, tại đây bạn có thể nhập mật khẩu mới cho tài khoản Instagram của mình. nhấn vào “Đặt lại mật khẩu” để kết thúc.

Để đặt lại thông qua Facebook, nhấn vào Đặt lại bằng Facebook. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Facebook. Sau đó, bạn có thể nhập mật khẩu mới cho tài khoản Instagram được liên kết gần đây nhất với tài khoản Facebook của mình.

Nếu bạn không thể truy cập email bạn đã đăng ký và bạn không liên kết tài khoản Instagram với Facebook, chúng tôi không thể cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản này.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *