Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Instagram

Chỉnh sửa Trang các nhân của bạn trong Instagram

Làm cách nào để cập nhật thông tin trên trang cá nhân trongInstagram (ví dụ: tên, tên người dùng, email)?

Để cập nhật thông tin về trang cá nhân của bạn, bao gồm tên người dùng và địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn:

 • Đi tới trang cá nhân của bạn bằng cách nhấn vào
 • Nhấn vào Chỉnh sửa trang cá nhân
 • Nhập tên, tên người dùng, trang web, tiểu sử hoặc thông tin cá nhân mới của bạn rồi nhấn vào Xong hoặc Lưu ở trên cùng bên phải
 • Bạn cũng có thể cập nhật thông tin trang cá nhân của mình từ web thông qua địa chỉ tại đây

Tìm hiểu những việc cần làm nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Làm cách nào để thêm ảnh đại diện hoặc thay đổi ảnh hiện tại trên Instagram ?

Để thay đổi ảnh đại diện của bạn:

 • Đi tới trang cá nhân của bạn bằng cách nhấn vào .
 • Nhấn vào ảnh đại diện của bạn. Nếu bạn không có ảnh đại diện, nhấn vào vòng tròn trống bên cạnh tên bạn.
 • Chọn vị trí bạn muốn nhập ảnh của mình (ví dụ: thư viện ảnh trên điện thoại, Facebook, Twitter). Nếu bạn chọn nhập từ Facebook hoặc Twitter, Instagram sẽ sử dụng ảnh đại diện của bạn cho mạng xã hội đó.

Làm cách nào để đặt ảnh và video của tôi ở chế độ riêng tư để chỉ những người theo dõi được phê duyệt mới có thể xem chúng?

Theo mặc định, bất kỳ ai cũng có thể xem trang cá nhân và bài viết của bạn trên Instagram. Bạn có thể đặt bài viết của mình ở chế độ riêng tư để chỉ những người theo dõi được bạn phê duyệt mới có thể xem chúng. Nếu bài viết của bạn được đặt thành riêng tư thì chỉ những người theo dõi được phê duyệt của bạn mới nhìn thấy bài viết trong tab Ảnh của Tìm kiếm & khám phá hoặc trên trang hashtag hay vị trí. Bạn không thể đặt bài viết ở chế độ riêng tư từ máy tính để bàn.

Để đặt bài viết của bạn ở chế độ riêng tư từ ứng dụng Instagram:

iPhone hoặc Windows Phone

Đi tới trang cá nhân của bạn bằng cách nhấn vào
Nhấn vào
Bật thiết lập Tài khoản riêng tư

Android

 • Đi tới trang cá nhân của bạn bằng cách nhấn vào
 • Nhấn vào
 • Bật thiết lập Tài khoản riêng tư

Những điều cần lưu ý về bài viết riêng tư:

Bài viết riêng tư bạn chia sẻ với mạng xã hội có thể hiển thị công khai tùy thuộc vào thiết lập quyền riêng tư của bạn cho mạng đó. Ví dụ: một bài viết bạn chia sẻ với Twitter đã được đặt thành riêng tư trên Instagram có thể hiển thị với những người có thể xem bài viết của bạn trên Twitter.
Sau khi bạn đặt bài viết của mình ở chế độ riêng tư, mọi người sẽ phải gửi cho bạn yêu cầu theo dõi nếu họ muốn xem bài viết, danh sách người theo dõi hoặc danh sách theo dõi của bạn.
Yêu cầu theo dõi sẽ xuất hiện trong Hoạt động , nơi bạn có thể phê duyệt hoặc bỏ qua các yêu cầu đó.

Nếu người nào đó đã theo dõi trước khi bạn đặt bài viết của mình ở chế độ riêng tư và bạn không muốn họ thấy bài viết của mình, bạn có thể chặn họ.
Mọi người có thể gửi ảnh hoặc video trực tiếp cho bạn ngay cả khi họ hiện không theo dõi bạn.

Làm cách nào để thay đổi mật khẩu trên Instagram ?

Nếu đã đăng xuất khỏi tài khoản và không thể nhớ mật khẩu của mình, bạn có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu.

Nếu bạn biết mật khẩu hiện tại của mình, bạn có thể đổi mật khẩu:

 • Đi tới trang cá nhân của bạn bằng cách nhấn vào
 • Nhấn vào  
 • Cuộn xuống và nhấn vào Thay đổi mật khẩu
 • Nhập mật khẩu cũ rồi nhập mật khẩu mới của bạn
 • Nhấn vào Lưu

Mẹo: Để tạo một mật khẩu mạnh, hãy kết hợp ít nhất sáu chữ số, chữ cái và dấu câu (như ! và &).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *