Cách liên kết tài khoản Instagram với tài khoản Facebook

Làm cách nào để liên kết tài khoản Instagram với tài khoản Facebook của tôi?

Bạn có thể liên kết bài viết trên Instagram với tài khoản Facebook qua cài đặt của ứng dụng của mình. Để chia sẻ ảnh từ Instagram đến Facebook:

Liên kết Instagram với Facebook trên iPhone hoặc Windows Phone

  • Đi tới trang cá nhân của bạn rồi nhấn vào
  • Nhấn vào Tài khoản được liên kết
  • Nhấn vào Facebook rồi liên kết các tài khoản bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập trên Facebook của bạn

Liên kết Instagram với Facebook trên Android

  • Đi tới trang cá nhân của bạn rồi nhấn vào
  • Nhấn vào Tài khoản được liên kết
  • Nhấn vào Facebook rồi liên kết các tài khoản bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập trên Facebook của bạn

Giờ đây, khi chụp ảnh hoặc quay video trên Instagram, bạn sẽ có tùy chọn chia sẻ ảnh hoặc video đó trên Facebook từ cùng màn hình mà bạn thêm chú thích.
Bạn cũng có thể chia sẻ từ Instagram đến Trang Facebook mà mình quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *