Top 10 phím tắt trên bàn phím tất cả mọi người nên biết

Sử dụng các phím tắt bàn phím có thể làm tăng đáng kể năng suất của bạn, giảm căng thẳng lặp đi lặp lại, và giúp giữ cho bạn tập trung. Ví dụ, để sao chép văn bản, bạn có thể đánh dấu văn bản và bấm phím tắt Ctrl + C.Các phím tắt là nhanh hơn so với di chuyển bàn tay của bạn từ bàn phím, nổi bật với chuột, chọn bản sao từ tập tin trình đơn, và sau đó trở lại với bàn phím.

Dưới đây là 10 phím tắt trên chúng tôi khuyên tất cả mọi người ghi nhớ và sử dụng.

Ctrl + C hoặc Ctrl + Insert và Ctrl + X

Cả hai Ctrl + CCtrl + Insert sẽ sao chép các nhấn mạnh văn bản hoặc mục đã chọn. Nếu bạn muốn cắt thay vì sao chép báo chí Ctrl + X .

Của Apple người dùng máy tính có thể thay thế phím Ctrl cho lệnh (cmd) phím trên máy tính của họ. Ví dụ, nhấn Cmd + C sao chép văn bản nêu bật.

Ctrl + V hoặc Shift + Insert

Cả Ctrl + VShift + Insert sẽ dán văn bản hoặc đối tượng đó là trong clipboard của .

Đối với Apple người dùng máy tính sử dụng Cmd + V .

Thực hành

Sử dụng các trường nhập văn bản trên để làm nổi bật các “Cắt hoặc sao chép văn bản này” text và nhấn hoặc Ctrl + C để sao chép hoặc Ctrl + X để cắt giảm các văn bản. Khi Cắt Di chuyển đến trường tiếp theo và nhấn Ctrl + V hoặc Shift + Insert để dán văn bản.

Ctrl + Z và Ctrl + Y

Nhấn Ctrl + Z sẽ Undo thay đổi nào. Ví dụ, nếu bạn cắt giảm văn bản, nhấn này sẽ hủy bỏ nó. Những phím tắt cũng có thể được ép nhiều lần để lùi lại hoặc làm lại nhiều thay đổi. Nhấn Ctrl + Y sẽ làm lại hoàn tác.

Đối với Apple máy tính sử dụng Cmd + ZCmd + Y để hoàn tác và làm lại.

Sử dụng trường nhập văn bản trên để làm nổi bật một số hoặc tất cả các văn bản và sau đó nhấn Ctrl + X để cắt văn bản. Một khi văn bản đã biến mất nhấn Ctrl + Z để hoàn tác cắt.

Mẹo: Nếu bạn đã làm ví dụ đầu tiên cũng như (cắt và dán văn bản) nếu bạn tiếp tục nhấn Ctrl + Z nó cũng sẽ hoàn tác thay đổi đó.

Ctrl + F

Nhấn Ctrl + F mở Tìm trong bất kỳ chương trình. Ctrl + F bao gồm Internet của trình duyệt để tìm văn bản trên trang hiện tại. Nhấn Ctrl + F để mở tại các Tìm trong trình duyệt của bạn và tìm kiếm cho “phím tắt” để tìm mỗi lần tắt được đề cập trên trang này.

Đối với máy tính Apple sử dụng Cmd + F để tìm.

Alt + Tab hoặc Ctrl + Tab

Nhấn Alt + Tab chuyển đổi giữa các chương trình mở di chuyển về phía trước. Ví dụ, nếu bạn có cửa sổ trình duyệt của bạn mở và các chương trình đang chạy trên báo chí nền và giữ phím Alt và sau đó nhấn tab để chu kỳ thông qua mỗi chương trình đang mở.

Trên các máy tính Apple thay vì sử dụng phím Alt sử dụng các lệnh (cmd) chính. Ví dụ,Cmd + Tab để chuyển đổi giữa các chương trình đang mở.

Mẹo Bonus: Nhấn Ctrl + Tab để chuyển đổi giữa các tab trong một chương trình.Ví dụ, nếu bạn có nhiều tab đang mở trong trình duyệt của bạn bây giờ bấm Ctrl + Tab để chuyển đổi giữa các tab mở.

Mẹo Bonus: Thêm các phím Shift để Alt + Tab hoặc Ctrl + Tab để di chuyển lạc hậu. Ví dụ, nếu bạn đang cách nhấn Alt + Tab và thông qua các chương trình mà bạn muốn sử dụng, nhấn Alt + Shift + Tab để di chuyển trở lại chương trình đó.

Mẹo Bonus: Windows Vista, 7, 8, và 10 người dùng cũng có thể nhấn phím Windows + Tab để chuyển qua các chương trình, mở trong một ảnh chụp màn hình đầy đủ của cửa sổ.

Ctrl + Khoảng lùi và Ctrl + Left hoặc mũi tên phải

Lưu ý: Đây là chỉ cho người dùng máy tính và không hoạt động trên máy tính của Apple

Nhấn Ctrl + Backspace sẽ xóa một từ đầy đủ tại một thời điểm thay vì một nhân vật duy nhất.

Giữ phím Ctrl trong khi bấm mũi tên trái hoặc phải sẽ di chuyển con trỏ một từ vào một thời gian thay vì một ký tự tại một thời điểm. Nếu bạn muốn làm nổi bật một từ tại một thời điểm, giữ phím Ctrl + Shift và sau đó nhấn mũi tên sang trái hoặc phải để di chuyển một từ tại một thời điểm trong hướng đó trong khi làm nổi bật mỗi từ.


Ctrl + S

Trong khi làm việc trên một tài liệu hoặc tập tin khác trong hầu hết các chương trình, nhấn Ctrl + S lưu tập tin đó. Sử dụng phím tắt này thường xuyên nếu bạn đang làm việc trên bất cứ điều gì quan trọng trong trường hợp có lỗi xảy ra, bạn bị mất điện, hoặc các vấn đề khác khiến bạn mất bất kỳ công việc kể từ khi lưu cuối cùng.

Trên Apple máy tính sử dụng Cmd + S để lưu một file.

Ctrl + Home hoặc Ctrl + End

Ctrl + Home sẽ di chuyển con trỏ đến đầu của tài liệu, và Ctrl + End sẽ di chuyển con trỏ đến cuối của một tài liệu. Những phím tắt làm việc với hầu hết các tài liệu, cũng như các trang web.

Trên Apple máy tính sử dụng Command và Cmd và mũi tên lên để có được sự khởi đầu của một tài liệu hoặc văn bản hoặc Cmd và mũi tên xuống để có được đến cuối của một tài liệu hoặc văn bản.

Ctrl + P

Mở in bản xem trước của trang hiện tại hoặc tài liệu được xem. Ví dụ, bấm Ctrl + P nay đến xem xem trước khi in trang này.

Trên Apple máy tính sử dụng Cmd + P để mở xem trước khi in.

Page Up, Spacebar, và Page Down

Nhấn một trong hai trang lên hoặc trang xuống phím sẽ di chuyển trang đó một trang tại một thời gian theo hướng đó. Khi duyệt Internet, nhấn spacebar cũng di chuyển trang xuống một trang tại một thời điểm.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng phím dài để đi xuống một trang tại một thời gian, bấm phím Shiftphím dài để đi lên một trang tại một thời điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *