Tổng hợp phím tắt Google Chrome

Dưới đây là một danh sách của tất cả các chính phím tắt sử dụng với Google Chrome trình duyệt Internet. Xem trang phím tắt máy tính nếu bạn đang tìm kiếm cho các phím tắt khác được sử dụng trong các chương trình khác.

 

  • Lưu ý: Chúng tôi cũng có một danh sách đầy đủ các phím tắt cụ thể để Chromebook trên của chúng tôi trang trọng Chromebook shortcut .

Phím tắt trong Google Chrome

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *