Tổng hợp các lệnh trong Photoshop giúp ta thao tác nhanh hơn

  Photoshop là một phần mềm đồ họa chuyên dụng, nó là một công cụ đắc lực trong việc chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng trong thiết kế trang web, hỗ trợ vẽ tranh,… Hiện nay có rất nhiều phần mềm liên quan trên thị trường như PhotoScape, Photoshine,… nhưng đứng đầu vẫn là công cụ hỗ trợ của Adobe Photoshop.

      Để mọi người có thể thực hiện các thao tác nhanh chóng trong khi sử dụng PhotoShop. Hôm nay, mình sẽ tổng hơp tất cả các lệnh bằng bàn phím trong Photoshop giúp các bạn tiết kiệm được tối đa thời gian thao tác sử lý trên màn hình để thu được hiệu quả tối đa nhất trong công việc của mình.

cac lenh trong photoshop giup ta thao tac nhanh hon

Các lệnh trong hệ thống File của Photoshop

CTRL + N                                            NEW                                    TẠO FILE MỚI

CTRL + O                                            OPEN                                   MỞ FILE

CTRL + ALT + O                               OPEN AS                             MỞ FILE ADOBE BRIDGE

CTRL + W                                          CLOSE                                  ĐÓNG FILE 

CTRL + S                                            SAVE                                    LƯU

CTRL + SHIFT + S                           SAVE AS                              LƯU SANG DẠNG MỚI

CTRL + ALT + S                               SAVE A COPY                     LƯU THÊM 1 BẢN COPY

CTRL + P                                           PRINT                                   IN ẢNH


Nhóm lệnh F

F1                            Mở trình giúp đỡ

F2                            Cut

F3                            Copy

F4                            Paste

F5                            Mở Pallete Brush

F6                            Mở Pallete Màu

F7                            Mở Pallete Layer

F8                            Mở Pallete Info

F9                            Mở Pallete Action


Các lệnh trong công cụ Toolbar của Photoshop

V                                  Move                                       Di Chuyển

M                                 Marquee                                 Tạo vùng chọn

L                                  Lasso                                       Tạo vùng chọn tự động

W                                Magic Wand                           Tạo vùng chọn theo màu

C                                 Crop                                         Cắt hình

I                                  Eyedroppe                               Chấm màu – Thước kẻ

J                                 Healing Brush                        Chấm sửa lỗi chưa hoàn chỉnh

B                                 Brush                                       Nét bút

S                                 Clone Stamp                           Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y                                History Brush                         Lấy lại thông số cũ của hình ảnh

E                                Eraser                                       Tẩy

G                                Paint Bucket                           Đổ màu/ Đổ màu chuyển

.                                  Smudge Tool                           Mô tả hiện tường miết tay

O                               Burn                                           Làm tối ảnh

P                                Pen                                             Tạo đường path vector

T                                Horizontal Type                       Viết chữ

A                                Path Selection                          Chọn đường Path  vector

U                               Round Retange                         Vẽ các hình cơ bản

H                              Hand                                            Hand Tool

Z                               Zoom                                            Phóng to/ Thu nhỏ

D                               Background

X                               Foreground

&                              Background color                       Đổi màu trên bảng màu


Các lệnh  với Layer trong Photoshop

CTRL + SHIFT                   New => Layer                               Tạo Layer mới

CTRL + J                             New => Layer Via Copy              Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + G          New => Layer Via Cut                 Cắt Layer

CTRL + SHIFT + ]            Group with Previous                   Tạo nhóm Layer

CTRL + ]                             Ungroup                                         Bỏ nhóm Layer

CTRL + [                             Arrange => Bring to Front         Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + SHIFT + [            Arrange => Bring to Forward    Chuyển Layer lên trên

CTRL + E                            Arrange => Send Backward       Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + E          Arrange => Send to Back            Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E                           Merge Down                                   Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E          Merge Visible                                  Ghép tất cả các Layer


Các lệnh với nhóm Image

CTRL + L                                       Ajust => Levels                         Bảng Levels

CTRL + SHIFT + L                      Ajust =>  Auto Levels              Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L         Ajust => Auto Contrast           Tự động chỉnh Contrast

CTRL + M                                     Ajust => Curves                         Bảng Curves

CTRL + B                                      Ajust => Color Blance              Bảng Color Blance

CTRL + U                                      Ajust => Hue/Saturation        Bảng Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U                     Ajust => Desaturate                 Bảng Desaturate  

CTRL + I                                        Ajust => Invert                         Bảng Invert


Nhóm lệnh Select trong Photoshop

CTRL + A                                    All                                          Chọn tất cả
CTRL + D                                    Deselect                               Bỏ vùng chọn
CTRL + SHIFT + D                   Reselect                               Chọn lại vùng chọn
CTRL + SHIFT + I                    Inverse                                 Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + ALT + D                       Feather                                 Mờ biên vùng chọn
CTRL + F                                    Last Filter                            Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + SHIFT + F                   Fade                                      Chỉnh Opacity Brush


Nhóm lệnh Edit trong Photoshop

[                                                         Zoom + Brush                                Phóng to nét bút
]                                                         Zoom – Brush                                 Thu nhỏ nét bút
CTRL + Z                                         Undo                                                Trở lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z                            Undo More                                      Trở lại nhiều bước
CTRL + X                                        Cut                                                     Cắt
CTRL + C                                        Copy                                                   Sao chép
CTRL + SHIFT + C                       Copy Merged                                   Copy Merged
CTRL + V                                         Paste                                                 Dán
CTRL + SHIFT + CTRL + V        Paste Into                                         Paste chồng lên
CTRL + T                                         Free Transform                               Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T                        Transform > Again                         Làm lại bước Free Transform


Các lệnh nhóm View trong Photoshop

CTRL + Y                                           Preview>CMYK                                   Xem màu CMYK
CTRL + SHIFT + Y                          Gamut Warning                                   Xem gam màu ngoài hệ CMYK
CTRL + +                                           Zoom In                                                 Phóng to
CTRL + –                                            Zoom Out                                              Thu nhỏ
CTRL + 0                                           Fit on Screen                                         Xem hình tràn màn hình
CTRL + SHIFT + H                         Hide Path                                               Ẩn các đường Path
CTRL + R                                          Show Rulers                                           Hiện thước
CTRL + ;                                            Hide Guides                                           Ẩn Guides
CTRL + SHIFT + ;                           Snap To Guides                                     Nhẩy bằng Guides
CTRL + ALT + ;                                Lock Guides                                           Khoá Guides
CTRL + “                                            Show Grid                                              Hiện lưới
CTRL + SHIFT + ‘                            Snap To Grid                                         Nhẩy bằng lưới

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *