Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

Nếu các bạn có đường truyền internet tốc độ cao thì cá bạn có thể tải file .IOS Windows trự tiếp từ

Bạn đang đọc: Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

1 . Link tải file .IOS Windows 8.1 phiên bản mới nhất

Link tải Windows 8.1 Pro

  • Bản 32 bit

Tìm hiểu thêm: Đồng bộ hóa Thư mục Windows với Google Drive, OneDrive và Dropbox

Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

>>>>>Xem thêm: Loaris Trojan Remover 3.0.68.203 – Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại

Windows 8.1 Pro 32-bit (x86).iso

MD5: 6a18304f57e6f53cce7d13b3ae25cd4b

  • Bản 64 bit

Tìm hiểu thêm: Đồng bộ hóa Thư mục Windows với Google Drive, OneDrive và Dropbox

Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

>>>>>Xem thêm: Loaris Trojan Remover 3.0.68.203 – Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại

Windows 8.1 Pro 64-bit (x64).iso

MD5: 444ac8fc87c118feac6cd36c7216230c

Key cài đặt Windows 8.1 Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

Link tải Windows 8.1

  • Bản 32 bit

Tìm hiểu thêm: Đồng bộ hóa Thư mục Windows với Google Drive, OneDrive và Dropbox

Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

>>>>>Xem thêm: Loaris Trojan Remover 3.0.68.203 – Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại

Windows 8.1 32-bit (x86).iso

MD5: 3d3198a42848d1bdec69b6f51b739c7a

  • Bản 64 bit

Tìm hiểu thêm: Đồng bộ hóa Thư mục Windows với Google Drive, OneDrive và Dropbox

Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

>>>>>Xem thêm: Loaris Trojan Remover 3.0.68.203 – Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại

Windows 8.1 64-bit (x64).iso

MD5: 1793069f73287f9e1f1b6fa234777194

Key cài đặt Windows 8.1: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT

2 . Link tải file .IOS Windows 10 phiên bản mới nhất

Tải Windowms 10 Pro:

Do chỉ có hai phiên bản Windows 10 Pro và Windows 10 Home nên hiện nay bản Windows 10 Pro được gọi là Windows 10.

  • Bản 32-bit:

Tìm hiểu thêm: Đồng bộ hóa Thư mục Windows với Google Drive, OneDrive và Dropbox

Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

>>>>>Xem thêm: Loaris Trojan Remover 3.0.68.203 – Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại

Windows 10 Pro 32-bit (x86).iso

MD5: 5d86e2c22387f1b17bcf87715dc08f3e

  • Bản64-bit:

Tìm hiểu thêm: Đồng bộ hóa Thư mục Windows với Google Drive, OneDrive và Dropbox

Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

>>>>>Xem thêm: Loaris Trojan Remover 3.0.68.203 – Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại

Windows 10 Pro 64-bit (x64).iso

MD5: ca2147eb229ae2c28badc53403d9974e

Tải Windows 10 Home:

  • Bản 32-bit:

Tìm hiểu thêm: Đồng bộ hóa Thư mục Windows với Google Drive, OneDrive và Dropbox

Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

>>>>>Xem thêm: Loaris Trojan Remover 3.0.68.203 – Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại

Windows 10 Home 64-bit (x64).iso

MD5: ac5b44b9d4fbb542d79df8b96ef2e93d

  • Bản 64-bit:

Tìm hiểu thêm: Đồng bộ hóa Thư mục Windows với Google Drive, OneDrive và Dropbox

Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

>>>>>Xem thêm: Loaris Trojan Remover 3.0.68.203 – Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại

Windows 10 Home 64-bit (x64).iso

MD5: 0cbdb4e0af6a93a3aeecb8cac19a51a1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *