Skype Voice Changer 3.0 – Sửa đổi giọng nói trên Skype

Skype Voice Changer là phần mềm thay đổi giọng nói cho Skype. Người dùng có thể biến đổi giọng nói của họ bằng hiệu ứng thời gian thực hoặc giọng nói do máy tính tạo ra . Nó cũng phát lại âm thanh được ghi trước cho người ở phía bên kia và ghi lại bất kỳ cuộc hội thoại nào .


Tải phần mềm thay đổi giọng nói Skype Voice Changer 3.0

Tải Skype Voice Changer 3.0

Thông tin:

  • Tiêu đề: Skype Voice Changer 3.0
  • File size: 6KB
  • Yêu cầu: Windows Xp/7/8/8.1/10
  • Ngôn ngữ: Nhiều ngôn ngữ
  • Giấy phép: Open Source

Downloand Skype Voice Changer 3.0

Khi Skype Voice Changer chạy lần đầu tiên, nó sẽ cố gắng để phát hiện và kết nối với Skype. Khi Skype đã bắt đầu, bạn sẽ cần phải thực hiện ủy quyền một thời gian để cho phép Skype Voice Changer để làm việc với nó. Trong vòng Skype bạn cũng sẽ cần phải ủy quyền cho Skype Voice Changer bằng cách chọn ‘Ủy quyền’. Ngay sau khi bạn được phép thành công, màn hình Status sau đó sẽ hiển thị “Waiting for Call”và tab Hiệu ứng sẽ được chọn tự động.Tải Skype Voice Changer 1.4

Bây giờ bạn có thể bắt đầu áp dụng hiệu ứng cho giọng nói của bạn. Trong tab ‘hiệu ứng’, bạn có thể cấu hình một ‘chuỗi hiệu ứng’ của một hoặc nhiều hiệu ứng khác nhau, mà sẽ thay đổi giọng nói của bạn khi cuộc gọi đang trong tiến trình (lĩnh vực này là trống theo mặc định). Bằng cách nhấp vào nút “Add Effect” nó sẽ cho phép bạn chọn một hiệu ứng để thêm.

Một khi bạn đã chọn một hiệu ứng, bạn có thể chỉnh sửa và điều chỉnh các thông số hiệu ứng trong thời gian thực. giọng nói của bạn sẽ được thay đổi sử dụng bất kỳ hiệu ứng mà bạn đã chọn. Điều đáng chú ý là bạn sẽ không nghe thấy những ảnh hưởng chính mình. Để kiểm tra xem chúng ra, bạn cần phải thực hiện một cuộc gọi đến ‘Skype Echo Dịch vụ’. Điều này sẽ phát lại những gì bạn đã nói vào micro.

Nhìn chung, Skype Voice Changer thực hiện chính xác những gì là nói trên tin. Nó có một vài lựa chọn, tuy nhiên, nó cung cấp một cách hoàn hảo để che giấu giọng nói thật của mình trong các cuộc gọi Skype, cả trên video và giọng nói, trong thời gian thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *