Làm gì khi báo lỗi 501 trên internet?

Lỗi 501 là một HTTP mã trạng thái cho không thực hiện. Mã trạng thái này nhận được khi máy chủ không hỗ trợ các thiết bị cần thiết.

Lưu ý: Lỗi 501 không phải là một cái gì đó bạn có thể sửa chữa, mà sẽ yêu cầu sửa chữa bởi các quản trị máy chủ web, người quản lý trang web và máy chủ bạn đang cố gắng truy cập.


Tình trạng quá tải máy chủ trang Web

Nếu máy chủ bạn đang cố gắng để tải đang gặp nhiều nhu cầu cao, nó có thể không thể hoàn thành yêu cầu của bạn và tạo ra lỗi này. Nếu bạn đang gặp phải lỗi này trên một trang được gọi tốt, hãy thử tải trang một lần nữa trong một vài phút. Nếu điều đó là không thành công, hãy thử tải trang lại sau ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau.

Lỗi máy chủ trang Web

Lỗi này cũng có thể gặp phải khi máy chủ web không đúng cách đáp ứng với yêu cầu trình duyệt web hoặc các chương trình cố gắng để làm cho một yêu cầu với các máy chủ web.

Máy chủ trang Web lỗi thời

Cuối cùng, trong một số trường hợp hiếm, máy chủ web có thể cần nâng cấp phần mềm để đúng giao tiếp với trình duyệt web của bạn hoặc chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *