khắc phục lỗi “This webpage is not available” trên Google Chrome

Một trong những thách thức khó chịu nhất và lớn nhất đối đầu với người dùng Internet ngày nay là vấn đề của trang web không có sẵn. Hầu như không có bất kỳ người sử dụng máy tính mà không gặp vấn đề kiểu này. Nó là phổ biến với Google Chrome và các trình duyệt khác bao gồm hầu hết các trình duyệt hiện đại. Khi điều này xảy ra, nhiều người không có ý tưởng nhỏ như thế nào để giải quyết vấn đề. Nếu bạn là một trong những người gặp khó khăn để giải quyết “This webpage is not available” lỗi, sau đó có những giải pháp khác nhau có sẵn cho bạn.

Trước khi kết luận rằng đó là một lỗi trình duyệt web hoặc một lỗi máy tính liên quan, bạn có để cô lập nguyên nhân có thể khác. Bạn nên chắc chắn rằng có một kết nối Internet như các trình duyệt không thể làm việc trong trường hợp không kết nối internet và nếu bạn đang sử dụng một router thì chắc chắn rằng các router được bật và bạn thiết bị được kết nối với nó hoặc không dây hoặc với cáp Ethernet .

Cũng cố gắng để mở trang web từ một thiết bị kết nối với một mạng khác. Nếu bạn không thể mở các trang web từ một máy tính khác, chắc chắn rằng trang web là xuống và không có gì mà bạn có thể làm cho đến khi nó lên được. Nếu trên bàn tay khác mà nó sẽ mở ra từ một máy tính khác, thì vấn đề sẽ là từ cuối cùng của bạn.

Khi bạn đã cô lập tất cả các nguyên nhân có thể và bạn chắc chắn rằng đó là một vấn đề với trình duyệt của bạn hoặc máy tính của bạn, đây là một số giải pháp cho vấn đề.

Khắc phục 1: Kiểm tra địa chỉ Web

Điều này có vẻ rất cơ bản nhưng nhiều người gõ vào URL sai. Bạn phải chắc chắn rằng các URL của trang web mà bạn muốn mở là đúng bởi đôi kiểm tra các địa chỉ web.

Khi bạn gõ một cách chính xác, bạn có thể khám phá ra rằng nó không phải là một vấn đề máy chủ DNS và không có gì để làm với các hoạt động đúng đắn của máy tính của bạn. Khi trang web là xuống nó sẽ làm việc khi nó đi lên một lần nữa, nhưng nó là rất quan trọng là làm việc tốt URL.

Khắc phục 2: Thay đổi Địa chỉ DNS Server

Đây là một nguyên nhân rất phổ biến cho các trang web không có sẵn. Thay đổi DNS Server Địa chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ máy chủ, bạn đang thay đổi tên máy chủ cũng như các ISP của máy tính của bạn. Khi bạn làm điều này, nó sẽ được dễ dàng hơn cho nó để chuyển đổi sang địa chỉ IP khác cũng như một tên máy chủ. Kiểm tra phần đầu của bài viết này để xem làm thế nào bạn có thể thay đổi địa chỉ máy chủ DNS hoặc chỉ cần xem video dưới đây. Một khi bạn đã thay đổi địa chỉ DNS, khởi động lại máy tính của bạn.

Đây là phương pháp xử lý sự cố tốt nhất để giải quyết một số vấn đề mà có thể đối đầu với máy tính của bạn. Nếu bạn không thể truy cập vào các trang web vì địa chỉ IP của bạn, máy chủ DNS mới sẽ làm cho nó có thể cho bạn có quyền truy cập vào những trang đó. Nó cũng sẽ giúp bạn giải quyết một số vấn đề về kết nối internet của bạn. Phát hiện một máy chủ DNS mới sẽ không phải là một vấn đề bởi vì có một số máy chủ công cộng, bạn có thể dễ dàng thay đổi.

Khắc phục 3: Xóa / Renew DNS

Một cách khác, bạn có thể tìm thấy một giải pháp cho vấn đề này là do xả DNS và đổi mới. Bạn nên biết rằng máy tính của bạn cũng giống như các hệ điều hành khác ra khỏi đó được xây dựng trong một cách để nắm bắt địa chỉ IP tự động. Nó cũng sẽ bắt quả DNS khác một cách dễ dàng. Bản chất của việc này là để đảm bảo trang web đó có thể mở. Không chỉ vậy, nó giúp để mở máy tính của bạn với tốc độ. Khi bạn bắt đầu nhận được các trang báo lỗi liên tục mà trang web này không có sẵn, bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách đưa máy khách DNS. Nếu nó đã hết hạn, bạn có thể xem kết quả cùng một lỗi. Bạn cần phải tuôn ra nó để đảm bảo rằng nó vẫn hoạt động theo cách nó phải bằng cách mở tất cả các trang web mà không hiển thị bất kỳ vấn đề lỗi.

Mở cửa sổ nhắc lệnh bằng cách gõ cmd vào hộp tìm kiếm và sau đó gõ vào mỗi dòng sau đây trong các lệnh một dấu nhắc sau khi khác sau đó ấn Enter.

ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
ipconfig /registerdns
netsh winsock reset

trang báo lỗi này có thể là do kết quả xấu trong bộ nhớ cache và điều này có thể được giải quyết bằng cách đơn giản làm sạch bộ nhớ cache. Khi điều này được thực hiện, nó sẽ dễ dàng hơn cho hệ điều hành của bạn để được giao tiếp với máy chủ của mình một cách chính xác. hệ điều hành khác nhau đã nêu phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để rửa máy chủ DNS của bạn. Bạn cần phải làm theo các hướng dẫn để đảm bảo an toàn xả DNS cache.

Khắc phục 4: Power Cycle Router và máy tính

Đôi khi, nếu bạn gặp vấn đề kiểu này, nó có thể giúp bạn để điện chu kỳ router của bạn và máy tính của bạn. Khi điều này được thực hiện, nó có thể làm cho nó dễ dàng hơn cho nó hoạt động đúng và trang web mở một cách chính xác. Phương pháp này vẫn là đường nhanh nhất và dễ dàng nhất làm cho hệ thống điều hành của bạn để làm việc bình thường trở lại. Chỉ cần tháo router và máy tính của bạn khỏi nguồn điện và để lại họ trong ít nhất 5 phút. Sau đó cắm chúng trở lại một lần nữa và chạy trên.

Với phương pháp này, bạn có thể dễ dàng duyệt hầu hết các vấn đề mà không cần đến các dịch vụ của kỹ thuật viên. Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau như tắt của máy tính và khởi động lại nó sau. Bạn cũng có thể tháo nó từ nguồn năng lượng của nó. Bạn có thể cho phép nó để làm mát và khởi động lại nó sau đó. Khi bạn đã thực hiện tất cả các, bây giờ nó sẽ được dễ dàng hơn cho các máy tính để khởi động bình thường và các trang web mở thành công.

Khắc phục 5: Xoá cookie của trình duyệt của bạn

Đôi khi bạn có thể gặp vấn đề này bởi vì các cookie. Thông thường khi bạn truy cập các trang web, các tập tin cookie được tạo ra và lưu trữ bởi các trang web bạn truy cập. Trong khi đó là tốt vì nó làm cho nó dễ dàng hơn cho bạn để có thể truy cập nhanh đến các trang web bất cứ lúc nào bạn truy cập tiếp theo, nó có thể là nguy hiểm vì nó có thể bị hỏng. Khi điều này trở thành trường hợp, bạn sẽ cảm thấy khó khăn để truy cập vào nhiều trang web. Ngay cả nếu nó truy cập các trang web, nó có thể tìm thấy nó rất khó khăn để mở một trang web. Đây là lý do bạn sẽ thấy các lỗi như vậy.

Bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách xóa các tập tin cookie máy tính của bạn. Xoá cookie của máy tính là dễ dàng, nhưng điều đó phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn. Mỗi máy tính có một phương pháp loại bỏ các tập tin cookie của nó.

Những năm bước sẽ giúp bạn để sửa chữa hầu hết các lỗi trang web mở. Bạn không cần phải thử tất cả các năm phương pháp cùng một lúc. Bắt đầu từ một phương pháp để người kia cho đến khi bạn xác định nguyên nhân của vấn đề và giải quyết nó. Nếu những phương pháp này không thể giải quyết nó, bạn có thể kiểm tra internet cho các giải pháp khác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *