Cách chỉnh sửa nội dung PDF trong Word

Với Word 2013 và 2016, bạn có thể chuyển đổi một file PDF vào một tài liệu Word mà bạn có thể chỉnh sửa. Những video này cho thấy về file PDF chỉnh sửa trong Word 2013 cũng được áp dụng vào Word 2016.

Để chuyển đổi một file PDF vào một tài liệu Word chỉnh sửa được, bạn mở nó giống như bạn làm bất kỳ tài liệu khác.

  • Nhấn vào File > Open .
  • Chọn vị trí của file PDF và nhấp vào Browse .
  • Tìm file PDF và nhấp vào Open .

Lưu ý: Các tài liệu chuyển đổi có thể không có một hoàn hảo tương ứng với bản gốc. Ví dụ, đường dây và các trang có thể phá vỡ tại các vị trí khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *