Tăng tốc độ Aero Peek trong Windows

Aero Peek cho phép bạn xem các máy tính để bàn tạm thời bằng cách di chuyển chuột đến nút Show Desktop ở phần cuối của thanh tác vụ. Thông thường tốc độ bị giảm nửa giây,  tinh chỉnh này cho phép của bạn tăng tốc độ lên.


Để thực hiện điều chỉnh này:

1. Mở Windows Registry Editor (regedit.exe) bằng cách nhấn vào Start , sau đó Run , sau đó trong hộp mở loại regedit và nhấn OK .

2. Duyệt registry của bạn và tìm Key:
[HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Advanced]

3. Để thiết lập này để Không chậm trễ :

Tạo mới (hoặc sửa đổi hiện có) Dword giá trị gọi là DesktopLivePreviewHoverTime , và thiết lập giá trị 0 .

Để thiết lập này để 500ms No delay :

Làm nổi bật giá trị Desktop Live Preview Hover Time và nhấp vào Exit-Delete trên thanh menu.

Để thiết lập này để chậm trễ 1s :

Tạo mới (hoặc sửa đổi hiện có) Dword giá trị gọi là DesktopLivePreviewHoverTime , và thiết lập giá trị 1.000 .

Để thiết lập này để chậm trễ 2s :

Tạo mới (hoặc sửa đổi hiện có) Dword giá trị gọi là DesktopLivePreviewHoverTime , và thiết lập giá trị 2.000 .

4. Để thiết lập lại cài đặt này để giá trị mặc định :

Làm nổi bật giá trị Desktop Live Preview Hover Time và nhấp vào Edit > Delete trên thanh menu.

5. Đóng Registry Editor bằng cách nhấn vào File > Exit trên thanh menu.

6. Để kích hoạt, tinh chỉnh này hãy đóng tất cả các trường hợp của explorer.exe, hoặc chờ cho đến khi khởi động lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *