Nhanh chóng đánh dấu một trang Web


Tìm hiểu thêm: Cách tối ưu hóa Windows 10 cho chơi Game và tăng tốc độ máy tính

Nhanh chóng đánh dấu một trang Web

>>>>>Xem thêm: Khắc phục: Bàn phím Laptop không hoạt động trong Windows 7, 8 và 10

Bạn đang đọc: Nhanh chóng đánh dấu một trang Web

Nhanh chóng đánh dấu bất kỳ trang web trong tất cả các trình duyệt chính bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + D trên bàn phím của bạn. Nhấn hai phím này lại với nhau mở bookmark hay favourites cho trình duyệt của bạn và cho phép bạn nhanh chóng đặt dấu trang cho trang hiện tại. Ví dụ, nhấn hai phím bây giờ sẽ đánh dấu trang này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *