Khắc phục lỗi 0x800F081F, 0x800F0906, 0x800F0907 cài đặt .NET Framework 3.5

Hướng dẫn sửa lỗi 0x800F081F, 0x800F0906, 0x800F0907 khi cài đặt .NET Framework 3.5

.NET Framework của Microsoft là một nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà máy tính của bạn buộc phải cài đặt chương trình .NET Framework. Tuy nhiên, với những máy từ Windows 8 trở lên, đặc biệt là Window 10 gặp vấn đề khi cài đặt bản .NET Framework 3.5.

Bạn đang đọc: Khắc phục lỗi 0x800F081F, 0x800F0906, 0x800F0907 cài đặt .NET Framework 3.5

Khăc phục cho mã lỗi 0x800F081F trong .NET Framework 3.5

Thông báo lỗi 0x800F081F

 • Không thể tìm thấy tệp nguồn.
 • Sử dụng tùy chọn “Nguồn” để chỉ định vị trí của tệp cần thiết để khôi phục tính năng. Để biết thêm thông tin về cách chỉ định vị trí nguồn, xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
 • Tệp nhật ký của DISM có thể được tìm thấy tại C:WindowsLogsDISMdism.log
 • 0x800F081F – CBS_E_SOURCE_MISSING
 • Mã lỗi: 0x800F081F
 • Lỗi: 0x800F081F

Cách khắc phục lỗi 0x800F081F

Mã lỗi này có thể xảy ra khi nguồn cài đặt thay thế được chỉ định và một trong các điều kiện sau đúng:

 • Vị trí được chỉ định bởi đường dẫn không chứa tệp cần thiết để cài đặt tính năng.
 • Người dùng cố gắng cài đặt tính năng không có ít nhất một quyền truy cập ĐỌC vào vị trí và vào tệp.
 • Nhóm tệp cài đặt bị hỏng, không đầy đủ hoặc không hợp lệ cho phiên bản Windows mà bạn đang chạy.

Để khắc phục sự cố này, đảm bảo đường dẫn đầy đủ của nguồn đúng (x:sourcessxs) và bạn có ít nhất một quyền truy cập Đọc vào vị trí. Để thực hiện điều này, thử truy cập nguồn ngay từ máy tính bị ảnh hưởng. Xác minh rằng nguồn cài đặt chứa nhóm tệp hợp lệ và đầy đủ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, thử sử dụng nguồn cài đặt khác.

Khắc phục cho mã lỗi 0x800F0907 trong .NET Framework 3.5

Thông báo lỗi 0x800F0907

 • DISM không thành công. Không có hoạt động nào được thực hiện.
 • Để biết thêm thông tin, xem lại tệp nhật ký.
  Tệp nhật ký của DISM có thể được tìm thấy tại C:WindowsLogsDISMdism.log
 • Do thiết đặt chính sách mạng, Windows không thể kết nối với Internet để tải xuống tệp cần thiết để hoàn tất các thay đổi được yêu cầu. Liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để biết thêm thông tin.
 • 0x800F0907 – CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
 • Mã lỗi: 0x800F0907
 • Lỗi: 0x800F0907

Khắc phục lỗi 0x800F0907

Mã lỗi này xảy ra nếu nguồn cài đặt thay thế không được chỉ định hoặc không hợp lệ và nếu thiết đặt Chính sách Nhóm Chỉ định thiết đặt cho cài đặt cấu phần tùy chọn và sửa cấu phần được cấu hình thành “Không bao giờ tải xuống tải trọng từ Windows Update.”

Để khắc phục sự cố này, xem lại thiết đặt chính sách để xác định xem thiết đặt có phù hợp cho môi trường của bạn hay không. Nếu bạn không muốn tải xuống tải trọng tính năng từ Windows Update, hãy xem xét việc cấu hình giá trị “Đường dẫn tệp nguồn thay thế” trong thiết đặt Chính sách nhóm.

Chú ý Bạn phải là thành viên của nhóm Quản trị viên để thay đổi thiết đặt Chính sách Nhóm trên máy tính cục bộ. Nếu thiết đặt Chính sách Nhóm cho máy tính mà bạn muốn quản lý được kiểm soát ở cấp độ miền, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1. Khởi động Trình chỉnh sửa Chính sách Nhóm hoặc Bảng điều khiển Quản lý Chính sách nhóm nếu có trong môi trường của bạn.

Bước 2. Bung rộng Cấu hình Máy tính, bung rộng Khuôn mẫu Quản trị, sau đó chọn Hệ thống.

Bước 3. Mở thiết đặt Chính sách Nhóm Chỉ định thiết đặt cho cài đặt cấu phần tùy chọn và sửa cấu phần, sau đó chọn Kích hoạt.

Bước 4. Xác định xem thiết đặt Chính sách Nhóm Không bao giờ tải xuống tải trọng từ Windows Update có được bật hay không, sau đó xác định thiết đặt mong muốn cho môi trường của bạn.

Bước 5. Nếu bạn muốn chỉ định tệp nguồn thay thế, trong hộp Đường dẫn tệp nguồn thay thế, chỉ định đường dẫn đủ điều kiện của thư mục chia sẻ chứa nội dung của thư mục sourcessxs từ phương tiện cài đặt. Hoặc, chỉ định tệp WIM. Để chỉ định tệp WIM làm vị trí tệp nguồn thay thế, thêm tiền tố WIM: vào đường dẫn, sau đó thêm chỉ mục của hình ảnh mà bạn muốn sử dụng trong tệp WIM dưới dạng hậu tố. Sau đây là ví dụ về các giá trị mà bạn có thể chỉ định:

 • Đường dẫn thư mục được chia sẻ: \server_nameshareWin8sxs
 • Đường dẫn của tệp WIM, trong đó 3 biểu thị chỉ mục của hình ảnh có tệp tính năng được tìm thấy: WIM: \server_nameshareinstall.wim:3

Bước 6. Nếu bạn muốn, chọn hộp kiểm Liên hệ trực tiếp với Windows Update để tải xuống nội dung sửa thay vì Windows Server Update Services (WSUS).

Bước 7. Chạm hoặc bấm OK.

Bước 8. Tại dấu nhắc lệnh nâng cao, gõ lệnh sau, sau đó nhấn Enter để áp dụng chính sách ngay lập tức:
gpupdate /force

Khắc phục cho mã lỗi 0x800F0906 trong .NET Framework 3.5

Thông báo lỗi 0x800f0906

 • Không thể tải xuống các tệp nguồn.
  Sử dụng tùy chọn “nguồn” để chỉ định vị trí của tệp cần thiết để khôi phục tính năng. Để biết thêm thông tin về cách chỉ định vị trí nguồn, xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
  Tệp nhật ký của DISM có thể được tìm thấy tại C:WindowsLogsDISMdism.log
 • Windows không thể hoàn tất các thay đổi được yêu cầu.
  Windows không thể kết nối với Internet để tải xuống các tệp cần thiết. Đảm bảo rằng bạn được kết nối với Internet và bấm “Thử lại” để thử lại.
 • Cài đặt một hoặc nhiều vai trò, dịch vụ vai trò hoặc tính năng không thành công.
  Không thể tìm thấy tệp nguồn. Thử cài đặt lại vai trò, dịch vụ vai trò hoặc tính năng trong phiên Thêm Thuật sĩ Vai trò và Tính năng mới và trên trang Xác nhận của thuật sĩ, bấm “Chỉ định đường dẫn nguồn thay thế” để chỉ định vị trí hợp lệ của tệp nguồn cần thiết cho cài đặt. Vị trí phải có thể truy cập được bởi tài khoản máy tính của máy chủ đích.
 • 0x800F0906 – CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
 • Mã lỗi: 0x800F0906
 • Lỗi: 0x800f0906

Cách khắc phục lỗi 0x800f0906

Cách 1: Sử dụng phương tiện cài đặt Windows

Bạn có thể sử dụng phương tiện cài đặt Windows làm nguồn tệp khi bạn bật tính năng .NET Framework 3.5. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

 • Lắp phương tiện cài đặt Windows.
 • Tại dấu nhắc lệnh nâng cao, chạy lệnh sau:

– Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source::sourcessxs /LimitAccess

Chú ý Trong lệnh này, là trình giữ chỗ cho tên ổ đĩa cho ổ đĩa DVD hoặc cho phương tiện cài đặt Windows 8. Ví dụ: bạn chạy lệnh sau:

– Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:sourcessxs /LimitAccess

Cách 2: Kiểm tra kết nối internet của bạn

Hành vi này có thể do cấu hình mạng, proxy hoặc cấu hình tường lửa hoặc do lỗi mạng, proxy hoặc lỗi tường lửa. Để khắc phục sự cố này, thử kết nối với trang web Microsoft Update.

Nếu bạn không thể truy cập trang web này, hãy kiểm tra kết nối Internet của bạn hoặc liên hệ với quản trị viên mạng để xác định xem có cấu hình chặn truy cập vào trang web hay không.

Cách 3 : Cấu hình thiết đặt Chính sách Nhóm

Hành vi này cũng có thể do quản trị viên hệ thống cấu hình máy tính để sử dụng Windows Server Update Services (WSUS) thay vì máy chủ Microsoft Windows Update để phục vụ. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn và yêu cầu họ bật thiết đặt Chính sách Nhóm Chỉ định thiết đặt cho cài đặt cấu phần tùy chọn và sửa cấu phần và cấu hình giá trị Đường dẫn tệp nguồn thay thế hoặc chọn tùy chọn Liên hệ trực tiếp với Windows Update để tải xuống nội dung sửa thay vì Windows Server Update Services (WSUS).

Để cấu hình thiết đặt Chính sách Nhóm, làm theo các bước sau:

1. Khởi động Trình chỉnh sửa Chính sách Nhóm Cục bộ hoặc Bảng điều khiển Quản lý Chính sách Nhóm.

Windows 8 và Windows Server 2012: Trỏ đến góc trên bên phải của màn hình, bấm Tìm kiếm, gõ chính sách nhóm, bấm Thiết đặt, sau đó bấm Chỉnh sửa chính sách nhóm.

Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: Trỏ đến góc trên bên phải của màn hình, bấm Tìm kiếm, gõ chính sách nhóm, sau đó bấm Chỉnh sửa chính sách nhóm.

2. Bung rộng Cấu hình Máy tính, bung rộng Khuôn mẫu Quản trị, sau đó chọn Hệ thống. Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây.

3. Mở thiết đặt Chính sách Nhóm Chỉ định thiết đặt cho cài đặt cấu phần tùy chọn và sửa cấu phần, sau đó chọn Kích hoạt. Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây.

4. Nếu bạn muốn chỉ định tệp nguồn thay thế, trong hộp Đường dẫn tệp nguồn thay thế, chỉ định đường dẫn đủ điều kiện của thư mục chia sẻ chứa nội dung của thư mục sourcessxs từ phương tiện cài đặt.

Ví dụ về đường dẫn thư mục chia sẻ: \server_nameshareWin8sxs

Hoặc, chỉ định tệp WIM. Để chỉ định tệp WIM làm vị trí tệp nguồn thay thế, thêm tiền tố WIM: vào đường dẫn, sau đó thêm chỉ mục của hình ảnh mà bạn muốn sử dụng trong tệp WIM dưới dạng hậu tố.

Ví dụ về đường dẫn tệp WIM: WIM:\server_nameshareinstall.wim:3

Chú ý Trong ví dụ này, 3 biểu thị chỉ mục của hình ảnh có tệp tính năng được tìm thấy.

5. Nếu có thể thực hiện điều này, chọn hộp kiểm Liên hệ trực tiếp với Windows Update để tải xuống nội dung sửa thay vì Windows Server Update Services (WSUS).

6. Chạm hoặc bấm OK.

7. Tại dấu nhắc lệnh nâng cao, gõ lệnh sau, sau đó nhấn Enter để áp dụng chính sách ngay lập tức:
gpupdate /force

Cách 4 . Các bước thay thế cho Windows Server 2012 và cho Windows Server 2012 R2

Trong Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2, bạn cũng có thể chỉ định nguồn thay thế bằng cách sử dụng Windows PowerShell cmdlts hoặc bằng cách sử dụng Thêm Thuật sĩ Vai trò và Tính năng.

Để sử dụng Windows PowerShell, làm theo các bước sau:

 • Lắp phương tiện cài đặt Windows.
 • Trong cửa sổ lệnh Windows PowerShell nâng cao, chạy lệnh sau:

– Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source :sourcessxs

Chú ý Trong lệnh này, là trình giữ chỗ cho tên ổ đĩa cho ổ đĩa DVD hoặc cho phương tiện cài đặt Windows. Ví dụ: bạn chạy lệnh sau:

– Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:sourcessxs

Để sử dụng Thêm Thuật sĩ Vai trò và Tính năng, làm theo các bước sau:

 • Lắp phương tiện cài đặt Windows.
 • Bắt đầu Thêm Thuật sĩ Vai trò và Tính năng.
 • Trên trang Chọn tính năng, chọn hộp kiểm Tính năng .Net Framework 3.5, sau đó bấm Tiếp theo.
 • Trên trang Xác nhận lựa chọn cài đặt, bấm vào liên kết Chỉ định đường dẫn nguồn thay thế. Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây.
 • Trên trang Chỉ định Đường dẫn Nguồn Thay thế, nhập đường dẫn của thư mục SxS làm đường dẫn cục bộ hoặc đường dẫn chia sẻ mạng. Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây.
 • Bấm OK.
 • Bấm Cài đặt để kết thúc thuật sĩ.

 

>>>>>Xem thêm: 15 Phần mềm đọc PDF miễn phí tốt nhất cho Windows/ Mac năm 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *