Download KMS Tools bởi Ratiborus 01.01.2019 – Công cụ Kích hoạt Windows


Tất cả các chương trình chính từ Ratiborus để kích hoạt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016 trong một hội đồng.

Tập hợp tác giả – Thành phần Ratiborus 

Thành phần:

 • AAct Network v1.1.6 Portable
 • AAct v3.9.6 Portable
 • ConsoleAct v2.2 Portable
 • Defender Tools
 • Garbage Collector v1.3.6 x86_x64_31_08_2018
 • KMSAuto Lite Portable v1.4.8
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
 • KMSCleaner v1.9 Portable
 • MSAct++ 2.07.1
 • MSActBackUp Portable v1.2.4
 • Office 2013-2019 C2R Install v6.5.2
 • PIDKey Lite v1.63.2 RU EN and more
 • UniCrypt 2016 v2.2
 • W10 Digital Activation Program v1.3.7 Portable

Phần mềm tải xuống: KMS Tools bởi Ratiborus 01.01.2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *