Cách Xóa tin nhắn hoặc Cuộc hội thoại từ Facebook

Nếu bạn đang tìm kiếm để xóa các tin nhắn cá nhân hoặc toàn bộ cuộc hội thoại từ tài khoản Facebook của bạn, tìm mục thích hợp bên dưới và làm theo các bước.

Bạn đang đọc: Cách Xóa tin nhắn hoặc Cuộc hội thoại từ Facebook

Trước khi tiếp tục: Người dùng nên biết rằng khi họ xóa một tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện, nó bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi.

Lưu ý: Các bước này chỉ loại bỏ một tin nhắn hoặc cuộc hội thoại từ tài khoản của bạn, không phải là người mà tin nhắn đã gửi.

Cách Xóa tin nhắn hoặc Cuộc hội thoại từ Facebook

Hướng dẫn xóa tin nhắn Facebook

Cách xóa cuộc trò chuyện khỏi Facebook:

 1. Nhấp vào

  Tìm hiểu thêm: proDAD Erazr 1.5.68.1 – Xóa các đối tượng không mong muốn khỏi video

  Cách Xóa tin nhắn hoặc Cuộc hội thoại từ Facebook

  >>>>>Xem thêm: Tìm vị trí gói Homebrew được cài đặt trên máy Mac

  ở đầu trang
 2. Mở cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa
 3. Nhấp vào Tùy chọn

  Tìm hiểu thêm: proDAD Erazr 1.5.68.1 – Xóa các đối tượng không mong muốn khỏi video

  Cách Xóa tin nhắn hoặc Cuộc hội thoại từ Facebook

  >>>>>Xem thêm: Tìm vị trí gói Homebrew được cài đặt trên máy Mac

   ở đầu cửa sổ trò chuyện và nhấp vào Xóa cuộc trò chuyện…

Bạn cũng có thể xóa cuộc trò chuyện khỏi hộp thư tin nhắn:

 1. Đi tới hộp thư tin nhắn bằng cách nhấp vào Messenger 

  Tìm hiểu thêm: proDAD Erazr 1.5.68.1 – Xóa các đối tượng không mong muốn khỏi video

  Cách Xóa tin nhắn hoặc Cuộc hội thoại từ Facebook

  >>>>>Xem thêm: Tìm vị trí gói Homebrew được cài đặt trên máy Mac

   ở trên cùng bên trái Facebook
 2. Mở cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa
 3. Nhấp vào

  Tìm hiểu thêm: proDAD Erazr 1.5.68.1 – Xóa các đối tượng không mong muốn khỏi video

  Cách Xóa tin nhắn hoặc Cuộc hội thoại từ Facebook

  >>>>>Xem thêm: Tìm vị trí gói Homebrew được cài đặt trên máy Mac

  ở trên cùng bên phải và nhấp vào Xóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *