Cách tạo biểu tượng mũi tên, viết dấu mũi tên trong Word, Excel

Danh sách các ký hiệu mũi tên, ký hiệu mũi tên, biểu tượng cảm xúc mũi tên xuống mũi tên, mũi tên lên, mũi tên phải và trái và tất cả các loại mũi tên với giá trị Alt Code và Unicode của chúng.

 

Có nhiều loại mũi tên khác nhau được biểu thị bằng giá trị Alt Code. Bạn có thể nhập các ký hiệu mũi tên trong Excel, trong Word, v.v. hoặc bạn có thể sao chép và dán chúng vào bất cứ nơi nào bạn muốn.

muốn.

Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Mã Alt
Mũi tên hướng lên 24
Mũi tên hướng xuống 25
Mũi tên phải 26
Mũi tên trái 27
Mũi tên trái phải 29
Mũi tên lên xuống 18
Mũi tên lên xuống với cơ sở 23
Mũi tên đầy lên 30
Mũi tên đầy xuống 31
Mũi tên đầy bên phải 16
Mũi tên đầy bên trái 17

Làm thế nào để gõ một mũi tên?

Để gõ một biểu tượng mũi tên bằng cách sử dụng của nó Mã Alt trong Word, Excel vv ;

 • Đảm bảo bạn bật NumLock,
 • Nhấn và giữ phím Alt,
 • Nhập giá trị Mã Alt của mũi tên bạn muốn, ví dụ: ký hiệu mũi tên xuống, nhập 25 vào bàn phím số
 • Nhả phím Alt và bạn có một mũi tên xuống dưới .

** Quy trình được đề cập ở trên không thể áp dụng cho MacOS.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng biểu tượng, biểu tượng cảm xúc vui lòng kiểm tra Cách sử dụng Alt-Code.

Biểu tượng cảm xúc mũi tên với giá trị Unicode

Ngoài việc mô tả các biểu tượng mũi tên chỉ bằng các đường thẳng, còn có khá nhiều biểu tượng cảm xúc mũi tên trang trí trong thế giới Unicode. Dưới đây là danh sách biểu tượng cảm xúc mũi tên. Bạn có thể sao chép và dán chúng bất cứ nơi nào bạn thích. Bạn cũng có thể hiển thị biểu tượng cảm xúc mũi tên, trên thiết kế trang web và chương trình máy tính bằng cách nhập giá trị Unicode Hex của chúng

Mũi tên Emoji Loại mũi tên Unicode Hex
? Cung và tên & # x1F3F9;
? Trái tim với mũi tên & # x1F498;
? Phong bì với mũi tên hướng xuống trên & # x1F4E9;
? Điện thoại di động với mũi tên phải ở bên trái & # x1F4F2;
? Khay hộp & # x1F4E4;
? Khay đựng & # x1F4E5;
? Quay lại với mũi tên trái phía trên & # x1F519;
? Kết thúc với mũi tên trái phía trên & # x1F51A;
? Bật với dấu chấm than với mũi tên bên trái ở trên & # x1F51B;
? Sớm với mũi tên phải ở trên & # x1F51C;
? Đầu với mũi tên hướng lên trên & # x1F51D;
Mũi tên lên & # x2B06;
Mũi tên phải & # x2197;
Mũi tên bên phải & # x27A1;
Mũi tên xuống & # x2198;
Mũi tên xuống & # x2B07;
Mũi tên trái & # x2199;
Mũi tên trái & # x2B05;
Mũi tên trái & # x2196;
Mũi tên lên xuống & # x2195;
Mũi tên trái phải & # x2194;
Mũi tên phải cong trái & # x21A9;
Mũi tên trái cong phải & # x21AA;
Mũi tên phải cong lên & # x2934;
Mũi tên phải cong xuống & # x2935;
? Mũi tên xoắn phải & # x1F500;
? Chiều kim đồng hồ phải và trái mũi tên mở tròn & # x1F501;
? Theo chiều kim đồng hồ phải và trái mũi tên mở tròn với một lớp phủ được khoanh tròn & # x1F502;
? Theo chiều kim đồng hồ xuống và lên trên Mũi tên tròn mở & # x1F503;
? Mũi tên ngược chiều kim đồng hồ hướng xuống và hướng lên & # x1F504;

Biểu tượng mũi tên với giá trị Unicode

Có hơn 600 ký hiệu mũi tên trong thư viện Unicode. Chúng tôi đã chọn khoảng một nửa trong số họ, để bạn không bị lạc trong họ. Bạn có thể sao chép-dán chúng bất cứ nơi nào bạn thích hoặc bạn có thể sử dụng các giá trị Unicode của chúng, trong HTML và các mã lập trình khác. Trước khi bạn chọn mũi tên yêu thích của mình, hãy xem cách nhập ký hiệu mũi tên trong Word hoặc trong Excel?

Làm cách nào để nhập Mũi tên trong Word hoặc trong Excel bằng cách sử dụng giá trị Unicode?

Trước tiên, nhập giá trị Unicode Hex của biểu tượng mũi tên vào nơi bạn muốn và chọn giá trị theo con trỏ, sau đó nhấn và giữ phím alt xuống và đặt trước x.

Ví dụ để nhập một mũi tên xuống trong Word;

 • Nhập loại đầu tiên 2193vào nơi bạn muốn tạo mũi tên xuống,
 • Lựa chọn 2193 bằng con trỏ,
 • Trong khi giá trị Unicode Hex được chọn, nhấn và giữ phím Alt và gõ X,
 • Nhả phím Alt và bạn có một mũi tên xuống dưới .

** Quy trình được đề cập ở trên không thể áp dụng cho MacOS.

Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên trái & # x2190;
Mũi tên hướng lên & # x2191;
Mũi tên phải & # x2192;
Mũi tên hướng xuống & # x2193;
Mũi tên trái với Stroke & # x219A;
Mũi tên phải với Stroke & # x219B;
Mũi tên sóng trái & # x219C;
Mũi tên sóng phải & # x219D;
Mũi tên trái hai đầu & # x219E;
Mũi tên hướng lên & # x219F;
Mũi tên phải & # x21A0;
Mũi tên xuống hai đầu & # x21A1;
Mũi tên trái với đuôi & # x21A2;
Mũi tên phải với đuôi & # x21A3;
Mũi tên trái từ Bar & # x21A4;
Mũi tên đi lên từ Bar & # x21A5;
Mũi tên phải từ Bar & # x21A6;
Mũi tên hướng xuống từ Bar & # x21A7;
Mũi tên lên xuống với cơ sở & # x21A8;
Mũi tên trái với vòng lặp & # x21AB;
Mũi tên phải với vòng lặp & # x21AC;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên sóng trái phải & # x21AD;
Mũi tên trái phải với đột quỵ & # x21AE;
Mũi tên Zigzag đi xuống & # x21AF;
Mũi tên hướng lên với Mẹo trái & # x21B0;
Mũi tên hướng lên với Mẹo phải & # x21B1;
Mũi tên hướng xuống với Mẹo trái & # x21B2;
Mũi tên hướng xuống với Mẹo phải & # x21B3;
Mũi tên phải với góc hướng xuống & # x21B4;
Mũi tên hướng xuống với góc trái & # x21B5;
Mũi tên hình bán nguyệt hàng đầu ngược chiều kim đồng hồ & # x21B6;
Mũi tên hình bán nguyệt hàng đầu theo chiều kim đồng hồ & # x21B7;
Mũi tên Tây Bắc đến Long Bar & # x21B8;
Mũi tên trái sang thanh qua mũi tên phải sang thanh & # x21B9;
Mũi tên mở tròn ngược chiều kim đồng hồ & # x21BA;
Mũi tên mở theo chiều kim đồng hồ & # x21BB;
Mũi tên phải qua Mũi tên trái & # x21C4;
Mũi tên hướng lên Trái mũi tên hướng xuống & # x21C5;
Mũi tên trái qua Mũi tên phải & # x21C6;
Mũi tên ghép trái & # x21C7;
Mũi tên đi lên & # x21C8;
Mũi tên ghép phải & # x21C9;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên ghép xuống & # x21CA;
Mũi tên trái đôi với Stroke & # x21CD;
Mũi tên trái phải đôi với đột quỵ & # x21CE;
Mũi tên phải đôi với Stroke & # x21CF;
Mũi tên đôi bên trái & # x21D0;
Mũi tên đôi hướng lên & # x21D1;
Mũi tên phải đôi & # x21D2;
Mũi tên xuống dưới & # x21D3;
Mũi tên trái phải & # x21D4;
Mũi tên lên xuống & # x21D5;
Mũi tên đôi Tây Bắc & # x21D6;
Mũi tên đôi Đông Bắc & # x21D7;
Mũi tên đôi Đông Nam & # x21D8;
Mũi tên Tây Nam đôi & # x21D9;
Mũi tên trái ba & # x21DA;
Mũi tên phải ba & # x21DB;
Mũi tên trái Squiggle & # x21DC;
Mũi tên Squiggle phải & # x21DD;
Mũi tên hướng lên với cú đúp & # x21DE;
Mũi tên hướng xuống với cú đúp & # x21DF;
Mũi tên lao trái & # x21E0;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên lao lên & # x21E1;
Mũi tên lao thẳng & # x21E2;
Mũi tên lao xuống & # x21E3;
Mũi tên trái sang thanh & # x21E4;
Mũi tên phải vào thanh & # x21E5;
Mũi tên trắng trái & # x21E6;
Mũi tên trắng hướng lên & # x21E7;
Mũi tên trắng phải & # x21E8;
Mũi tên trắng hướng xuống & # x21E9;
Mũi tên Tây Bắc đến góc & # x21F1;
Mũi tên Đông Nam đến góc & # x21F2;
Mũi tên lên xuống & # x21F3;
Mũi tên phải với vòng tròn nhỏ & # x21F4;
Mũi tên hướng xuống Trái mũi tên hướng lên & # x21F5;
Ba mũi tên phải & # x21F6;
Mũi tên trái với đột quỵ dọc & # x21F7;
Mũi tên phải với đột quỵ dọc & # x21F8;
Mũi tên trái phải với đột quỵ dọc & # x21F9;
Mũi tên trái với Stroke đôi & # x21FA;
Mũi tên phải với Stroke đôi & # x21FB;
Mũi tên phải trái với cú đúp dọc & # x21FC;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên mở trái & # x21FD;
Mũi tên mở thẳng & # x21FE;
Mũi tên mở bên trái & # x21FF;
Mũi tên điện & # x2301;
Biểu tượng chức năng Apl Quad Mũi tên trái & # x2347;
Biểu tượng chức năng Apl Quad Mũi tên phải & # x2348;
Biểu tượng chức năng Apl Quad Mũi tên hướng lên & # x2350;
Biểu tượng chức năng Apl Quad Mũi tên hướng xuống & # x2357;
Góc phải với mũi tên ngoằn ngoèo & # x237C;
Vòng tròn vỡ với mũi tên Tây Bắc & # x238B;
Mũi tên nặng phải rộng & # x2794;
Mũi tên Đông Nam nặng & # x2798;
Mũi tên nặng phải & # x2799;
Mũi tên Đông Bắc nặng & # x279A;
Mũi tên phác thảo Mũi tên phải & # x279B;
Mũi tên tròn nặng & # x279C;
Mũi tên phải hình tam giác & # x279D;
Mũi tên nặng về phía trước hình tam giác & # x279E;
Mũi tên lao thẳng về phía trước & # x279F;
Mũi tên lao thẳng về phía trước & # x27A0;
Đầu mũi tên phải sáng ba chiều & # x27A2;

Mã Alt »
Biểu tượng linh tinh »
Biểu tượng mũi tên

Biểu tượng mũi tên

Danh sách các ký hiệu mũi tên, ký hiệu mũi tên, biểu tượng cảm xúc mũi tên xuống mũi tên, mũi tên lên, mũi tên phải và trái và tất cả các loại mũi tên với giá trị Alt Code và Unicode của chúng.

Mũi tên Biểu tượng Alt Code

Có nhiều loại mũi tên khác nhau được biểu thị bằng giá trị Alt Code. Bạn có thể nhập các ký hiệu mũi tên trong Excel, trong Word, v.v. hoặc bạn có thể sao chép và dán chúng vào bất cứ nơi nào bạn muốn.

Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Mã Alt
Mũi tên hướng lên 24
Mũi tên hướng xuống 25
Mũi tên phải 26
Mũi tên trái 27
Mũi tên trái phải 29
Mũi tên lên xuống 18
Mũi tên lên xuống với cơ sở 23
Mũi tên đầy lên 30
Mũi tên đầy xuống 31
Mũi tên đầy bên phải 16
Mũi tên đầy bên trái 17

Làm thế nào để gõ một mũi tên?

To type an arrow symbol by using its Alt Code in Word, in Excel etc;

 • Make sure you switch on the NumLock,
 • press and hold down the Alt key,
 • type the Alt Code value of the arrow you want, for example for an arrow down symbol, type 25 on the numeric pad,
 • release the Alt key and you got a ↓ downwards arrow.

** Above mentioned procedure is not aplicable for MacOS.

For more information on how to use symbols, emojis please check our How to use Alt-Codes? page.

Arrow Emojis with Unicode Values

Apart from the depiction of arrow symbols just with plain lines, there are quite a few numbers of decorative arrow emojis in the Unicode world. Below there is the list of arrow symbol emojis. You may copy&paste them anywhere you like. You may also display arrow emojis, on your web page designs, and computer programs by typing their Unicode Hex values

Arrow Emoji Arrow Type Unicode Hex
? Bow And Arrow ?
? Heart With Arrow ?
? Envelope With Downwards Arrow Above ?
? Mobile Phone With Rightwards Arrow At Left ?
? Outbox Tray ?
? İnbox Tray ?
? Back With Leftwards Arrow Above ?
? End With Leftwards Arrow Above ?
? On With Exclamation Mark With Left Right Arrow Above ?
? Soon With Rightwards Arrow Above ?
? Top With Upwards Arrow Above ?
Up Arrow
Up-Right Arrow
Right Arrow
Down Right Arrow
Down Arrow
Down-Left Arrow
Left Arrow
Up-Left Arrow
Up-Down Arrow
Left-Right Arrow
Right Arrow Curving Left
Left Arrow Curving Right
Right Arrow Curving Up
Right Arrow Curving Down
? Twisted Rightwards Arrows ?
? Clockwise Rightwards And Leftwards Open Circle Arrows ?
? Clockwise Rightwards And Leftwards Open Circle Arrows With Circled One Overlay ?
? Clockwise Downwards And Upwards Open Circle Arrows ?
? Anticlockwise Downwards And Upwards Open Circle Arrows ?

Arrow Symbols with Unicode Values

There are more than 600 arrow symbols in Unicode library. We chose about half of them, for you not to get lost in them. You may copy-paste them anywhere you like, or you may use their Unicode values, within your HTML and other programming codes. Before you pick your favorite arrow, let’s see how to type an arrow symbol in Word or in Excel?

How to type an Arrow in Word or in Excel by using it’s Unicode value?

First type the Unicode Hex value of the arrow symbol to where you want it, and select the value by cursor, then press and hold down the alt key down, and pres x.

For example to type an arrow down in Word;

 • First type 2193 to where you want to make the down arrow,
 • select 2193 by cursor,
 • while the Unicode Hex value is selected, press and hold down the Alt key, and type X,
 • release the Alt key and you got a ↓ downwards arrow.

** Above mentioned procedure is not aplicable for MacOS.

Arrow Symbol Arrow Type Unicode Hex
Leftwards Arrow
Upwards Arrow
Rightwards Arrow
Downwards Arrow
Leftwards Arrow With Stroke
Rightwards Arrow With Stroke
Leftwards Wave Arrow
Rightwards Wave Arrow
Leftwards Two Headed Arrow
Upwards Two Headed Arrow
Rightwards Two Headed Arrow
Downwards Two Headed Arrow
Leftwards Arrow With Tail
Rightwards Arrow With Tail
Leftwards Arrow From Bar
Upwards Arrow From Bar
Rightwards Arrow From Bar
Downwards Arrow From Bar
Up Down Arrow With Base
Leftwards Arrow With Loop
Rightwards Arrow With Loop
Arrow Symbol Arrow Type Unicode Hex
Left Right Wave Arrow
Left Right Arrow With Stroke
Downwards Zigzag Arrow
Upwards Arrow With Tip Leftwards
Upwards Arrow With Tip Rightwards
Downwards Arrow With Tip Leftwards
Downwards Arrow With Tip Rightwards
Rightwards Arrow With Corner Downwards
Downwards Arrow With Corner Leftwards
Anticlockwise Top Semicircle Arrow
Clockwise Top Semicircle Arrow
North West Arrow To Long Bar
Leftwards Arrow To Bar Over Rightwards Arrow To Bar
Anticlockwise Open Circle Arrow
Clockwise Open Circle Arrow
Rightwards Arrow Over Leftwards Arrow
Upwards Arrow Leftwards Of Downwards Arrow
Leftwards Arrow Over Rightwards Arrow
Leftwards Paired Arrows
Upwards Paired Arrows
Rightwards Paired Arrows

Arrow Symbol Arrow Type Unicode Hex
Downwards Paired Arrows
Leftwards Double Arrow With Stroke
Left Right Double Arrow With Stroke
Rightwards Double Arrow With Stroke
Leftwards Double Arrow
Upwards Double Arrow
Rightwards Double Arrow
Downwards Double Arrow
Left Right Double Arrow
Up Down Double Arrow
North West Double Arrow
North East Double Arrow
South East Double Arrow
South West Double Arrow & # x21D9;
Mũi tên trái ba & # x21DA;
Mũi tên phải ba & # x21DB;
Mũi tên trái Squiggle & # x21DC;
Mũi tên Squiggle phải & # x21DD;
Mũi tên hướng lên với cú đúp & # x21DE;
Mũi tên hướng xuống với cú đúp & # x21DF;
Mũi tên lao trái & # x21E0;

Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên lao lên & # x21E1;
Mũi tên lao thẳng & # x21E2;
Mũi tên lao xuống & # x21E3;
Mũi tên trái sang thanh & # x21E4;
Mũi tên phải vào thanh & # x21E5;
Mũi tên trắng trái & # x21E6;
Mũi tên trắng hướng lên & # x21E7;
Mũi tên trắng phải & # x21E8;
Mũi tên trắng hướng xuống & # x21E9;
Mũi tên Tây Bắc đến góc & # x21F1;
Mũi tên Đông Nam đến góc & # x21F2;
Mũi tên lên xuống & # x21F3;
Mũi tên phải với vòng tròn nhỏ & # x21F4;
Mũi tên hướng xuống Trái mũi tên hướng lên & # x21F5;
Ba mũi tên phải & # x21F6;
Mũi tên trái với đột quỵ dọc & # x21F7;
Mũi tên phải với đột quỵ dọc & # x21F8;
Mũi tên trái phải với đột quỵ dọc & # x21F9;
Mũi tên trái với Stroke đôi & # x21FA;
Mũi tên phải với Stroke đôi & # x21FB;
Mũi tên phải trái với cú đúp dọc & # x21FC;

Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên mở trái & # x21FD;
Mũi tên mở thẳng & # x21FE;
Mũi tên mở bên trái & # x21FF;
Mũi tên điện & # x2301;
Biểu tượng chức năng Apl Quad Mũi tên trái & # x2347;
Biểu tượng chức năng Apl Quad Mũi tên phải & # x2348;
Biểu tượng chức năng Apl Quad Mũi tên hướng lên & # x2350;
Biểu tượng chức năng Apl Quad Mũi tên hướng xuống & # x2357;
Góc phải với mũi tên ngoằn ngoèo & # x237C;
Vòng tròn vỡ với mũi tên Tây Bắc & # x238B;
Mũi tên nặng phải rộng & # x2794;
Mũi tên Đông Nam nặng & # x2798;
Mũi tên nặng phải & # x2799;
Mũi tên Đông Bắc nặng & # x279A;
Mũi tên phác thảo Mũi tên phải & # x279B;
Mũi tên tròn nặng & # x279C;
Mũi tên phải hình tam giác & # x279D;
Mũi tên nặng về phía trước hình tam giác & # x279E;
Mũi tên lao thẳng về phía trước & # x279F;
Mũi tên lao thẳng về phía trước & # x27A0;
Đầu mũi tên phải sáng ba chiều & # x27A2;

Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên ánh sáng phía dưới ba chiều & # x27A3;
Mũi tên đen phải & # x27A4;
Mũi đen nặng cong xuống và mũi tên phải & # x27A5;
Mũi tên đen nặng cong lên và mũi tên phải & # x27A6;
Squat Black Mũi tên phải & # x27A7;
Mũi tên đen lõm nặng phải lõm & # x27A8;
Mũi tên trắng phải bóng mờ & # x27A9;
Mũi tên phải màu trắng bên trái & # x27AA;
Mũi tên nghiêng về phía sau nghiêng về phía sau & # x27AB;
Mũi tên nghiêng về phía trước nghiêng về phía trước & # x27AC;
Mũi tên trắng bên phải nặng hơn & # x27AD;
Mũi tên nặng phía trên bên phải màu trắng & # x27AE;
Mũi tên trắng phía dưới bên phải & # x27AF;
Mũi tên phía trên bóng trắng bên phải & # x27B1;
Mũi tên nặng phải trắng & # x27B2;
Mũi tên lông trắng & # x27B3;
Mũi tên Đông Nam lông đen & # x27B4;
Mũi tên lông đen & # x27B5;
Mũi tên Đông Bắc lông đen & # x27B6;
Mũi tên Đông Nam lông đen nặng & # x27B7;
Mũi tên lông đen nặng nề & # x27B8;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên Đông Bắc lông đen nặng & # x27B9;
Mũi tên mũi nhọn & # x27BA;
Mũi tên nặng phải nước mắt & # x27BB;
Mũi tên nêm đuôi phải & # x27BC;
Mũi tên nêm đuôi nặng & # x27BD;
Mũi tên mở thẳng bên phải & # x27BE;
Mũi tên tăng gấp bốn lần & # x27F0;
Mũi tên hướng xuống & # x27F1;
Mũi tên vòng tròn đối nghịch & # x27F2;
Mũi tên vòng tròn theo chiều kim đồng hồ & # x27F3;
Mũi tên phải với Circled Plus & # x27F4;
Mũi tên trái dài & # x27F5;
Mũi tên phải dài & # x27F6;
Mũi tên trái dài & # x27F7;
Mũi tên dài đôi bên trái & # x27F8;
Mũi tên dài đôi phải & # x27F9;
Mũi tên dài trái phải & # x27FA;
Mũi tên trái dài từ thanh & # x27FB;
Mũi tên phải dài từ thanh & # x27FC;
Mũi tên dài đôi bên trái từ thanh & # x27FD;
Mũi tên dài đôi phải từ thanh & # x27FE;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên dài bên phải Squiggle & # x27FF;
Mũi tên hai đầu phải với Stroke dọc & # x2900;
Mũi tên hai đầu phải với cú đánh dọc đôi & # x2901;
Mũi tên đôi bên trái với đột quỵ dọc & # x2902;
Mũi tên phải đôi với đột quỵ dọc & # x2903;
Mũi tên trái phải đôi với nét dọc & # x2904;
Mũi tên phải hai đầu từ thanh & # x2905;
Mũi tên trái từ thanh & # x2906;
Mũi tên phải từ thanh & # x2907;
Mũi tên hướng xuống với đột quỵ ngang & # x2908;
Mũi tên hướng lên với nét ngang & # x2909;
Mũi tên lên ba & # x290A;
Mũi tên xuống ba & # x290B;
Mũi tên Dash đôi bên trái & # x290C;
Mũi tên đôi phải & # x290D;
Mũi tên ba dấu trái & # x290E;
Mũi tên ba dấu phải & # x290F;
Mũi tên ba mũi tên hai đầu phải & # x2910;
Mũi tên phải với thân cây chấm & # x2911;
Mũi tên hướng lên thanh & # x2912;
Mũi tên hướng xuống thanh & # x2913;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên phải với đuôi với đột quỵ dọc & # x2914;
Mũi tên phải với đuôi với đột quỵ dọc đôi & # x2915;
Mũi tên phải hai đầu có đuôi & # x2916;
Mũi tên hai đầu phải có đuôi với nét dọc & # x2917;
Mũi tên hai đầu phải có đuôi với đột quỵ dọc & # x2918;
Đuôi mũi tên trái & # x2919;
Mũi tên phải & # x291A;
Đuôi mũi tên kép bên trái & # x291B;
Đuôi đôi mũi tên phải & # x291C;
Mũi tên trái sang Kim cương đen & # x291D;
Mũi tên phải để Kim cương đen & # x291E;
Mũi tên trái từ Bar đến Black Diamond & # x291F;
Mũi tên phải từ Bar đến Black Diamond & # x2920;
Mũi tên Tây Bắc và Đông Nam & # x2921;
Mũi tên Đông Bắc và Tây Nam & # x2922;
Mũi tên Tây Bắc có móc & # x2923;
Mũi tên Đông Bắc có móc & # x2924;
Mũi tên Đông Nam có móc & # x2925;
Mũi tên Tây Nam có móc & # x2926;
Mũi tên sóng chỉ trực tiếp & # x2933;
Mũi tên chỉ xuống dưới rồi cong trái & # x2936;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên chỉ xuống sau đó cong về phía trước & # x2937;
Mũi tên bên phải Arc & # x2938;
Mũi tên bên trái Arc & # x2939;
Mũi tên vòng cung ngược chiều & # x293A;
Mũi tên Arc ngược chiều kim đồng hồ & # x293B;
Mũi tên Arc theo chiều kim đồng hồ với điểm trừ & # x293C;
Top Arc ngược chiều kim đồng hồ với Plus & # x293D;
Mũi tên hình bán nguyệt theo chiều kim đồng hồ & # x293E;
⤿ Mũi tên hình bán nguyệt ngược bên trái & # x293F;
Mũi tên vòng tròn khép kín ngược chiều kim đồng hồ & # x2940;
Mũi tên vòng tròn khép kín theo chiều kim đồng hồ & # x2941;
Mũi tên phải phía trên Mũi tên ngắn bên trái & # x2942;
Mũi tên trái phía trên Mũi tên ngắn bên phải & # x2943;
Mũi tên ngắn bên phải phía trên Mũi tên trái & # x2944;
Mũi tên phải với Plus bên dưới & # x2945;
Mũi tên trái với Plus bên dưới & # x2946;
Mũi tên phải qua X & # x2947;
Mũi tên phải qua vòng tròn nhỏ & # x2948;
Mũi tên hai đầu trở lên từ vòng tròn nhỏ & # x2949;
Mũi tên lên qua vòng tròn & # x29BD;
Kim cương đen với mũi tên xuống & # x29EA;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Vòng tròn trắng với mũi tên xuống & # x29EC;
Vòng tròn đen với mũi tên xuống & # x29ED;
Tích hợp với mũi tên trái với móc & # x2A17;
Mũi tên trắng Đông Bắc & # x2B00;
Mũi tên trắng Tây Bắc & # x2B01;
Mũi tên trắng Đông Nam & # x2B02;
Mũi tên trắng Tây Nam & # x2B03;
Mũi tên trắng trái phải & # x2B04;
Mũi tên đen Đông Bắc & # x2B08;
Mũi tên đen Tây Bắc & # x2B09;
Mũi tên đen Đông Nam & # x2B0A;
Mũi tên đen Tây Nam & # x2B0B;
Mũi tên đen bên trái & # x2B0C;
Mũi tên lên xuống & # x2B0D;
Mũi tên phải với Mẹo hướng xuống & # x2B0E;
Mũi tên phải với Mẹo hướng lên & # x2B0F;
Mũi tên trái với Mẹo hướng xuống & # x2B10;
Mũi tên trái với Mẹo hướng lên & # x2B11;
Mũi tên trái với vòng tròn nhỏ & # x2B30;
Ba mũi tên trái & # x2B31;
Mũi tên trái với Circled Plus & # x2B32;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên dài bên trái Squiggle & # x2B33;
Mũi tên hai đầu trái với đột quỵ dọc & # x2B34;
Mũi tên hai đầu trái với đột quỵ dọc & # x2B35;
Mũi tên hai đầu từ trái & # x2B36;
Mũi tên ba đầu ba bên trái & # x2B37;
Mũi tên trái với cuống chấm & # x2B38;
Mũi tên trái với đuôi với đột quỵ dọc & # x2B39;
Mũi tên trái với đuôi với đột quỵ dọc đôi & # x2B3A;
Mũi tên hai đầu bên trái có đuôi & # x2B3B;
Mũi tên hai đầu bên trái có đuôi với nét dọc & # x2B3C;
Mũi tên hai đầu bên trái có đuôi với đột quỵ dọc & # x2B3D;
Mũi tên trái qua X & # x2B3E;
⬿ Mũi tên sóng chỉ trực tiếp trái & # x2B3F;
Dấu bằng Trên mũi tên trái & # x2B40;
Toán tử Tilde ngược phía trên mũi tên trái & # x2B41;
Mũi tên trái phía trên Đảo ngược gần như bằng & # x2B42;
Mũi tên phải qua hơn & # x2B43;
Mũi tên phải qua Superset & # x2B44;
Mũi tên bốn phía trái & # x2B45;
Mũi tên phải gấp bốn lần & # x2B46;
Toán tử Tilde ngược phía trên Mũi tên phải & # x2B47;
Biểu tượng mũi tên Loại mũi tên Unicode Hex
Mũi tên phải phía trên Đảo ngược gần như bằng & # x2B48;
Toán tử Tilde phía trên mũi tên trái & # x2B49;
Mũi tên trái phía trên gần như bằng & # x2B4A;
Mũi tên trái phía trên Toán tử Tilde ngược & # x2B4B;
Mũi tên phải phía trên Toán tử Tilde ngược & # x2B4C;
Mũi tên cấp tiến Khang Hy & # x2F6E;
Mũi tên nửa trái & # xFFE9;
Mũi tên hướng lên một nửa & # xFFEA;
Mũi tên nửa băng thông & # xFFEB;
Mũi tên xuống một nửa & # xFFEC;
? Mũi tên tuyến tính B Ideogram B231 & # x100C7;
? Mũi tên đĩa Phaistos & # x101D9;

Bạn có thể sao chép và dán, hoặc kéo và thả bất kỳ biểu tượng nào vào hộp văn bản bên dưới và xem nó trông như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *