Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

Màn hình khóa là màn hình bạn thấy khi khóa máy tính (hoặc khi nó tự động khóa sau khi bạn không sử dụng nó trong một thời gian). Màn hình khóa cũng sẽ hiển thị khi khởi động và khi bạn đăng xuất và không hoạt động trong một phút. Bạn sẽ cần phải loại bỏ màn hình khóa để có thể nhìn thấy màn hình đăng nhập và đăng nhập vào Windows. Người dùng có thể tắt màn hình khóa bằng cách chạm, bàn phím hoặc bằng cách kéo chuột lên.

Bạn đang đọc: Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt màn hình khóa để hiển thị trước màn hình đăng nhập cho tất cả người dùng trong Windows 10 .

Bạn phải đăng nhập với tư cách là quản trị viên để có thể bật hoặc tắt màn hình khóa.

Cảnh báo: Nếu bạn đã bật tính năng đăng nhập an toàn để người dùng yêu cầu họ nhấn Ctrl + Alt + Delete trên màn hình khóa trước khi đăng nhập thì màn hình khóa không thể bị tắt.

4 Cách bật hoặc tắt màn hình khóa trong Windows 10

  • Lựa chọn 1: Để Kích hoạt hoặc Vô hiệu hoá Màn hình Khóa bằng Group Policy.
  • Lựa chọn 2: Để Bật hoặc Tắt Màn hình Khóa bằng cách sử dụng tệp REG.
  • Lựa chọn 3: Để Vô hiệu hoá Màn hình Khóa bằng một Task.
  • Lựa chọn 4: Tắt màn hình khóa bằng Security Policy Rule.

Ví dụ: Khóa và đăng nhập màn hình trong Windows 10
Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10
Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

Cách 1: Để Kích hoạt hoặc Vô hiệu hoá Màn hình Khóa bằng Group Policy.

1. Mở Local Group Policy Editor .

2. Trong ngăn bên trái của Local Group Policy Editor, điều hướng tới vị trí dưới đây. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)
Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10Computer ConfigurationAdministrative TemplatesControl PanelPersonalization

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10
3. Trong khung bên phải của Personalization trong Local Group Policy Editor, nhấp đúp vào phần Do not display the lock screen để chỉnh sửa nó. (Xem ảnh chụp màn hình ở trên)

4. Thực hiện bước 5 (bật) hoặc bước 6 (vô hiệu) dưới đây cho những gì bạn muốn làm.

 5. Để kích hoạt màn hình khóa

A) Chọn (dấu chấm) Not Configured hoặc Disabled (Tắt) , bấm / chạm vào OK , và đi tới bước 7 dưới đây. (Xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

6. Tắt màn hình khóa

A) Chọn Enabled (Bật) , nhấp vào / nhấn vào OK và đi tới bước 7 bên dưới. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

7. Khi kết thúc, bạn có thể đóng Local Group Policy Editor nếu muốn.

8. Bạn có thể nhấn các phím Windows + L để khóa máy tính để xác minh.

Cách 2: Để Bật hoặc Tắt Màn hình Khóa bằng cách sử dụng tệp REG.

1. Làm bước 2 (bật) hoặc bước 3 (vô hiệu) dưới đây cho những gì bạn muốn làm.

 2. Để kích hoạt màn hình khóa

LƯU Ý: Đây là cài đặt mặc định .

A) Nhấp / tap vào nút Tải xuống dưới đây để tải xuống tệp dưới đây và đi tới bước 4 bên dưới.

Enable_Lock_Screen.reg

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

 3. Để Vô hiệu hoá màn hình khóa

A) Nhấp vào nút Download dưới đây để tải xuống tệp dưới đây và đi tới bước 4 bên dưới.

Disable_Lock_Screen.reg

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

4. Lưu tệp .reg vào máy tính của bạn.

5. Bấm đúp / tap vào tập tin reg .reg đã tải về để hợp nhất.

6. Nếu được nhắc, hãy nhấp vào / tap trên Run , Yes ( UAC ), Yes , và OK để chấp nhận hợp nhất.

7. Nếu bạn thích, bạn có thể xóa tệp .reg đã tải xuống.

8. Bạn có thể nhấn các phím Windows + L để khóa máy tính để xác minh.

Cách 3: Để Vô hiệu hoá Màn hình Khóa bằng một Task.

1. Bấm phím Win + R để mở hộp thoại Run, gõ taskschd.msc , và nhấn / tap trên OK để mở Task Scheduler.

2. Nhấn vào tap Task Scheduler Library trong phần bên trái của Task Scheduler, và nhấn vào tap Create Task trong khung Actions bên phải. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

3. Trongtab General , nhập tên (ví dụ: “Disable Lock Screen”) mà bạn muốn cho tác vụ này và gõ description tùy chọncủa tác vụ. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

4. Trong tab General , chọn hộp Run with highest privileges . (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

5. Trongtab General , chọn Windows 10 trong menu Configure for thả xuống. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

6. Bấm tab Triggers , và nhấn nút New . (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Tìm hiểu thêm: 6 Cách tính Tổng nhanh chóng trong Excel!

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

7. Chọn At log on menu Begin the task thả xuống, và bấm OK . (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

8. Bấm nút New trong tab Triggers . (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

9. Chọn On workstation unlock trong trình đơn Begin the task thả xuống, và bấm OK . (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

10. Bấm tab Actions , và nhấn nút New . (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

11. Kiểu reg trong trường Program / script . Gõ lệnh dưới đây vào trường Add arguments , và nhấn OK . (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Chú thích: Theo mặc định, AllowLockScreen DWORD được đặt lại thành 1 khi đăng nhập và luôn bật màn hình khóa.
Lệnh này cho tác vụ sẽ giữ cho AllowLockScreen DWORD thành 0 thay vào đó để vô hiệu màn hình khóa.

Mã số:

add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionAuthenticationLogonUISessionData /t REG_DWORD /v AllowLockScreen /d 0 /f

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

12. Bạn sẽ thấy hành động mới này được liệt kê. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

13. Bấm tab Conditions , bỏ chọn Start the task only if the computer is on AC power , và nhấn OK . (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

14. Bây giờ bạn sẽ thấy nhiệm vụ mới này (ví dụ: “Disable Lock Screen”) được liệt kê trong Library Task Scheduler . Bạn có thể đóng Task Scheduler nếu muốn. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Để hoàn tác tác vụ này và bật lại màn hình khóa, bạn chỉ cần xóa công việc mới này (ví dụ: “Tắt Màn hình Khóa”).

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

15. Đăng xuất và đăng nhập để áp dụng tác vụ. Tác vụ sẽ tự động được áp dụng cho tất cả người dùng khác trên máy PC vào lần tiếp theo họ đăng nhập.

4: Tắt màn hình khóa bằng Security Policy Rule.

Tùy chọn này sẽ không vô hiệu hóa màn hình khóa khi khởi động. Nó sẽ vô hiệu hóa màn hình khóa khi một người sử dụng khóa máy tính , dấu hiệu và tiếp tục từ giấc ngủ.

Local Security Policy chỉ có sẵn trong Windows 10 ProEnterprise .

1. Mở Local Security Policy (secpol.msc).

2. Mở rộng Software Restriction Policies và mở Additional Rules trong ngăn bên trái. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Nếu bạn không có quy định bổ sung dưới Software Restriction Policies , sau đó nhấp chuột phải vào Software Restriction Policies và click vào New Software Restriction Policies.

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

3. Thực hiện bước 4 (vô hiệu hóa) hoặc bước 5 (bật) dưới đây cho những gì bạn muốn làm.

 4. Tắt màn hình khóa

A) Nhấp chuột phải vào Additional Rules ở phần bên trái, và nhấp vào New Path Rule . (xem ảnh chụp màn hình dưới đây Bước 3 )

B) Sao chép và dán C: Windows SystemApps Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy dưới Path, thiết lập mức độ bảo mật để không được phép ,chọn OK , và đi đến bước 6 dưới đây. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

 5. Để Kích hoạt Màn hình Khóa

LƯU Ý: Đây là cài đặt mặc định .

A) Nhấp chuột phải vào quy tắc chính sách trong khung bên phải của Additional Rules và nhấp vào Delete . (Xem screenshot bên dưới bước 3 )

B) Nhấp vào Yes để xác nhận, và đi tới bước 6 bên dưới. (Xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Cách Bật/ Tắt màn hình khóa trong Windows 10

>>>>>Xem thêm: Tại sao máy tính liên tục nhận thông báo từ Windows Defender?

6. Giờ đây, bạn có thể đóng cửa sổ Local Security Policy nếu muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *