Sáng tạo với cầu thang gỗ

0
166
Sáng tạo với cầu thang gỗ
Cầu thang gỗ tương xứng với nền tường và nền nhà.
Sáng tạo với cầu thang gỗ 1
Thang gỗ nửa trong suốt tạo cảm giác mạnh.
Sáng tạo với cầu thang gỗ 2
Thang gỗ lệch bước đi đều hai bên.
Sáng tạo với cầu thang gỗ 3
Sáng tạo với cầu thang gỗ 4
Sáng tạo với cầu thang gỗ 5
Sáng tạo với cầu thang gỗ 6
Sáng tạo với cầu thang gỗ 7
Sáng tạo với cầu thang gỗ 8