Tết đến, nhà ai cũng có cây đào, nhành mai hay chậu quất trong nhà. Một cây quất đẹp yêu cầu những yếu tố gì và cách chọn mua.

Kính mong BBT tư vấn. Tôi xin cảm ơn.

(Hoàng Tuyết Mai)